Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

HTML tabeller med JAWS och MAGic

En konstruktör av en webbsida kan använda tabeller framför allt på två sätt på Internet. En är för layout av strukturen på webbsidan för att placera objekten där den som gör sidan vill ha dem i relation till de andra objekten på sidan. Dessa kallas layout-tabeller. Den andra typen av tabeller kallas för data-tabeller. Data-tabeller är den vanligaste typen av tabell.

JAWS noterar när du kommer in i och när du lämnar en tabell. En välgjord HTML-tabell har en del olika finesser. En av dessa är en rubrik, som är synlig för seende användare och även läses av JAWS. Rubriken är normalt som en titel och finns ovanför tabellen. En annan designfiness är tabellbeskrivningen. Tabellbeskrivningen är inte synlig på skärmen för seende användare. Webbsidans skapare kan lägga till beskrivningar i HTML-koden speciellt för användare av skärmläsare. En bra tabellbeskrivning innehåller en meningsfull översikt över tabellen, som ger dig en uppfattning om vad tabellen innehåller innan du kommer dit. Notera speciellt tabellbeskrivningar när du läser genom denna sida.

Att läsa tabeller

Du kan använda navigeringstangenten T för att snabbt flytta mellan tabeller. På denna sida har varje tabell en överskrift som är en rubrik på nivå 2. Du kan också flytta mellan rubrikerna genom att trycka JAWS navigeringstangent H för rubriker. Om du vill ha en lista med alla tabeller på sidan, tryck INSERT+CTRL+T. Du kan sedan välja en tabell och trycka ENTER för att flytta till den.

TIPS: Om du endast använder JAWS, eller både JAWS och MAGic samtidigt, kan du använda JAWS navigeringstangenter för att flytta runt snabbt från tabell till tabell. Om du kör endast MAGic, använd rubriklistan, INSERT+F6, för att få en lista med alla tabeller på sidan. Du kan sedan välja en tabell och trycka ENTER för att flytta till den.

När du går in i en tabell, kan du använda tabelläsningskommandon för att flytta genom och läsa informationen i tabellen.

Tabellskikt tangentkombinationer

Nytt med början i JAWS version 13, erbjuder tabellskikt tangentkombinationer ett snabbt och bekvämt sätt att navigera tabeller. Tabellskikt eliminerar behovet att hålla ner flera tangenter samtidigt för att utföra ett kommando för att navigera i tabeller.

Nedanför är en lista med tangentkombinationerna i skikt för tabellnavigering. Tryck och släpp INSERT+MELLANSLAG, följt av T för att gå in i tabellskiktet. Tryck sedan någon av följande tangentkombinationer.

Tabellskiktet förblir aktivt tills du trycker en tangent som inte utför ett tabellkommando, så som ESC, MELLANSLAG, TABB, eller ENTER.

Standardbeteendet för JAWS version 12 och senare är att endast läsa rubriker som har markerats som rubriker på ett riktigt sätt av författaren av tabellen.

I många tabeller, innehåller den första raden från vänster till höger rubriker för kolumnerna under. Dessutom innehåller den första kolumnen uppifrån och ner rubriker för informationen i raderna till höger. Om en tabell inte är riktigt kodad, kan JAWS och MAGic ändras för att behandla informationen i den första raden och den första kolumnen som rubriker. Inställningarna för JAWS är följande:

Om en tabell har markerats korrekt med kolumn och radrubriker, och när du flyttar åt vänster och höger i en tabell, kommer du att höra objektet överst i varje kolumn och sedan innehållet i aktuell cell. När du flyttar upp och ner i en tabell hör du vad som står i första kolumnen på aktuell rad och innehållet i aktuell cell.

JAWS och MAGic letar i HTML koden för att se om författaren av en HTML tabell har kodat tabellcellen med ett <TH> element, eller table header. Dessutom, letar JAWS och MAGic efter scope attributet, vilket också kan användas av dokumentförfattare för att erbjuda rubrikinformation i tabeller. Om en tabell inte är speciellt kodad med korrekta kolumn och radrubriker, kan JAWS och MAGic ändras för att behandla tabellen som om den vore det.

I de första två tabellerna här nedanför hittar du exempel på kolumn och radrubriker som har markerats som rubriker. Den första tabellen har korrekt kodade <TH> table header taggar för både den första raden och den första kolumnen. Emellertid, den andra tabellen har endast korrekt kodade <TH> table header taggar för den första raden. Det är inga radrubriker i det andra tabellexemplet. Emellertid, eftersom dessa två tabeller är korrekt uppmärkta, läser JAWS och MAGic rubrikinformationen bra.

I den här första tabellen har författaren använt table headers för både den första raden och den första kolumnen i tabellen, så när du använder JAWS och MAGic läskommandon för att läsa aktuell cell, hör du följande information:

OBS: Om du inte är i tabellskikt läget, tryck och släpp INSERT+MELLANSLAG, och tryck sedan T. Tryck sedan NUMERISK 5 för att läsa aktuell cell.

TV tablåer med både kolumn och radrubriker

20:00:00 20:30:00 21:00:00 21:30:00 22:00:00 22:30
ABC Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
CBS The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
FOX Bones Gracepoint Local Programming
NBC The Biggest Loser Bad Judge A to Z Parenthood


I den andra tabellen använde författaren table headers endast för den första raden. Namnen på stationernas nätverk har uteslutits från kolumn ett. När du i detta fallet använder JAWS och MAGic läskommandon för att läsa aktuell cell hör du följande information:

TV tablåer med endast kolumnrubriker

20:00:00 20:30:00 21:00:00 21:30:00 22:00:00 22:30
Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
Bones American Idol Fox 5 News at 10
The Biggest Loser Bad Judge A to Z Parenthood


Den tredje tabellen är precis som den första tabellen, förutom att författaren har INTE använt table headers för att märka upp HTML. I detta fallet, kan du ändra JAWS att läsa dessa.TV tablåer med kolumn och radrubriker som inte är korrekt uppmärkta

20:00:00 20:30:00 21:00:00 21:30:00 22:00:00 22:30
ABC Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
CBS The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
FOX Bones Gracepoint Local Programming
NBC The Biggest Loser Bad Judge A to Z Parenthood


ÖVNING: Följ stegen nedanför för att berätta för JAWS att läsa både kolumn och radrubriker för tabellen ovanför som inte är korrekt uppmärkt:

 1. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan JAWS Snabbinställningar när tabellsidan fortfarande är i förgrunden. Dialogrutan snabbinställningar öppnas med fokus i sökfältet.
 2. Skriv tabelltitlar i sökfältet. Trädvyn nedanför filtrerar bort alla objekt som inte har med tabelltitlar att göra.
 3. Tryck PIL NER för att flytta till objektet tabelltitlar i trädvyn. Du skall höra JAWS annonsera "Endast markerade rubriker."
 4. Tryck MELLANSLAG för att ändra detta till Tabelltitlar - Både rad och kolumn
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Dialogrutan Snabbinställningar stängs.
 6. Navigera till tabellen här ovanför och prova att läsa den igen. Du kan trycka SKIFT+T för att flytta till föregående tabell. Blir det större skillnad denna gång?
 7. Sätt tillbaka Snabbinställningar Tabelltitlar till Tabelltitlar - Endast markerade rubriker igen när du är klar.

Den fjärde tabellen har endast tiderna längs överkanten. Namnen på nätverken som fanns i den första kolumnen har tagits bort. Författaren har återigen INTE använt table headers för att märka upp HTML. När du läser den aktuella cellen hör du endast följande information:

Eftersom tabellen inte är korrekt uppmärkt, läser JAWS inte upp kolumnrubrikerna.TV tablåer med endast kolumnrubriker som inte är korrekt uppmärkt

20:00:00 20:30:00 21:00:00 21:30:00 22:00:00 22:30
Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder
The Big Bang Theory Mom Two and a Half Men The McCarthys Elementary
Bones Gracepoint Local Programming
The Biggest Loser Bad Judge A to Z Parenthood


När du stöter på den här typen av tabell kan du ändra hur JAWS läser kolumn och radrubriker. I det här fallet, vet du att information i rad ett, överst i varje kolumn, är rubrikinformation, även om den inte är korrekt uppmärkt. Du vet också att den första kolumnen INTE skall behandlas som radrubrik.

ÖVNING: Följ stegen nedanför för att berätta för JAWS att endast läsa kolumnrubriker för tabellen ovanför som inte är korrekt uppmärkt:

 1. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan JAWS Snabbinställningar när tabellsidan fortfarande är i förgrunden. Dialogrutan snabbinställningar öppnas med fokus i sökfältet.
 2. Skriv tabelltitlar i sökfältet. Trädvyn nedanför filtrerar bort alla objekt som inte har med tabelltitlar att göra.
 3. Tryck PIL NER för att flytta till objektet tabelltitlar i trädvyn. Du skall höra JAWS annonsera "Endast markerade rubriker."
 4. Tryck MELLANSLAG för att ändra detta till Tabelltitlar - Kolumn
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Dialogrutan Snabbinställningar stängs.
 6. Navigera till tabellen här ovanför och prova att läsa den igen. Du kan trycka SKIFT+T för att flytta till föregående tabell. Blir det större skillnad denna gång?
 7. Sätt tillbaka Snabbinställningar Tabelltitlar till Tabelltitlar - Endast markerade rubriker igen när du är klar.

Dokumentpresentationsläge

Det finns två olika dokumentpresentationslägen som du kan använda när du läser tabeller med JAWS: Enkel layout och Skärmlayout. Med Enkel Layout, kommer varje cell i tabellen att visas som en egen rad i den virtuella bufferten. Läget Skärmlayout låter dig läsa tabeller rad för rad, precis som de visas på skärmen. Med skärmlayout visas varje rad i tabellen på en egen rad och mellan cellerna finns ett vertikalt streck. Detta ger dig en mycket bättre uppfattning om hur tabellen är strukturerad och vilka relationer cellerna i raden har till varandra.

MAGic Tips: MAGic använder automatiskt Skärmlayout som standard. Så om MAGic körs ensamt eller tillsammans med JAWS och du trycker PIL NER för att flytta genom en tabell, läser och markerar MAGic hela raden. När MAGic körs samtidigt som JAWS, hanterar MAGic förstoringen och markerar text och JAWS hanterar talet. MAGic sätter JAWS i läget skärmlayout när dessa körs samtidigt.MAGic läsmarkering omger en hel tabellrad då den läses.

MAGic läsmarkering omger en hel tabellrad då den läses.Läget Skärmlayout kan även vara användbart när du använder JAWS och vill kopiera en hel rad i en tabell och klistra in den i ett annat dokument som en rad. Dokumentpresentationsläget är för JAWS som standard Enkel layout.

För att tillfälligt slå på läget Skärmlayout när du endast använder JAWS, gör så här:

 1. I Internet Explorer, tryck INSERT+V. Dialogrutan snabbinställningar öppnas med fokus i sökfältet.
 2. Skriv dokumentpresentationsläge i sökfältet. Trädvyn nedanför filtrerar bort allting som inte har med dokumentpresentation att göra.
 3. Tryck PIL NER till fokus flyttas till Dokumentpresentationsläge.
 4. Tryck MELLANSLAG för att välja Skärmlayout.
 5. Tryck TABB för att flytta till knappen OK, och tryck MELLANSLAG för att aktivera den.

OBS: Som standard, sparar Snabbinställningar för JAWS inställningarna på din dators hårddisk, och förblir på detta sätt tills du ändrar tillbaka dessa eller till en annan inställning.

När du börjar lära dig använda JAWS för att läsa tabeller i kommande avsnitt, kan du experimentera med lägena Skärmlayout och Enkel Layout för att se vilken du tycker bäst om.

Aktivera läget Skärmlayout permanent för alla HTML och PDF tabeller

Om du bestämmer dig för att Skärmlayout passar dina behov bäst, kan du göra följande för att permanent ställa in denna visning i HTML och PDF tabeller.

 1. I Internet Explorer, tryck INSERT+F2.
 2. Välj Inställningscenter och tryck ENTER.
 3. Tryck CTRL+SHIFT+D för att ladda JAWS standardinställningar. Du kan läsa titelfältet i Inställningscenter för att verifiera detta genom att trycka INSERT+T.
 4. Fokus är i sökfältet. Skriv in "välj layout" utan citattecknen.
 5. Tryck PIL NER för att flytta till "välj layout" i det filtrerade resultatet i trädvyn i Inställningscenter.
 6. Tryck MELLANSLAG för att skifta från Enkel layout till Skärmlayout.
 7. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Förändringarna utförs och sparas. Inställningscenter stängs.

Övningar med flera tabeller

Nästa tabell på denna sidan visar luft- och vattentemperatur för området Tampa Bay. Tampa Bay har i genomsnitt 361 dagar med solsken per år. I Guiness rekordbok har Saint Petersburg rekordet över flest soldagar i rad: 768. Allt solsken gör det lätt att njuta av områdets sandstränder, vilken inkluderar två av USA:s tio bästa stränder.


Genomsnittstemperatur för Saint Petersburg

Månad Högsta lufttemperatur Lägsta lufttemperatur Vattentemperatur
Januari 21 grader 10 grader 17,7 grader
Februari 21,6 grader 10 grader 18,3 grader
Mars 25,0 grader 14,4 grader 20,5 grader
April 27,2 grader 16,1 grader 22,7 grader
Maj 31,1 grader 19,4 grader 26,1 grader
Juni 31,6 grader 21,6 grader 27,7 grader
Juli 32,2 grader 23,8 grader 28,8 grader
Augusti 32,2 grader 23,8 grader 30,0 grader
September 31,6 grader 22,7 grader 27,7 grader
Oktober 27,7 grader 18,3 grader 25,5 grader
November 25,5 grader 13,3 grader 21,6 grader
December 22,2 grader 10 grader 17,7 grader


Ovanstående information är hämtad från Saint Petersburgs handelskammares webbsida.

ÖVNING:Prova att läsa om föregående tabell med Skärmlayout-läge istället för läget Enkel Layout. Om du behöver hjälp att komma ihåg hur du byter dokumentpresentationsläge, läs steg för att byta Skärmpresentationsläge. När du är färdig, ändra tillbaka JAWS till Enkel skärmlayout.

Surfa på använder också cascading style sheets (CSS) för formateringsändamål. Att använda CSS är den mest praktiska tekniken för webbdesigners och det bästa sättet att åstadkomma formatering. En av de formateringstekniker som används i Surfa på är att ha celler som är klassificerade som tabellrubriker färgade med en gul bakgrund, vilken är mörkare än den elfenbensfärgade bakgrunden i andra tabellceller.

Nedan finns ett exempel på en tabell som använder attributerna ID, AXIS och HEADERS för att få JAWS att läsa olika information vid läsning av olika områden av tabellen. Till exempel, när du flyttar upp och ner i kolumnen Namn på anställd, hör du avdelningens namn som radrubrik. Men, när du flyttar upp och ner i kolumnen Riktnummer, hör du den anställdes namn som radrubrik. Den anställdes namn är i själva verket i kolumn två, men HTML-koden får JAWS att hantera den som radrubrik i detta fall, istället för texten i kolumn ett. I detta fall läser JAWS rätt utan att du behöver ändra några inställningar för JAWS, eftersom den som skapat tabellen tagit sig tid att använda rätt kodning i HTML för tabellen. Varje given cell kan referera till vilken annan cell (eller vilka andra celler) som helst i en tabell.


Anställdas riktnummer och avdelningar

Avdelningsnamn Anställds namn Riktnummer
Leverans John Smith 543
Godsmottagning Lee Johnson 123
Redovisning Sharon Jones 222


Nästa tabell är mycket mera komplex, men notera hur JAWS läser det. När du flyttar upp och ner i kolumn två, där företagets namn finns, hämtas informationen och radrubrik från kolumn ett, regionen. När du flyttar upp och ner i någon av kolumnerna från tre till åtta, kommer informationen om radrubrik från kolumn två, företagets namn. Du hör också attributet läsas med orden "Region" och "Var".


Försäljare per stat

  Företag Adress Stad Stat Telefonnummer Fax Produkter
Väst Skärmläsare HB 52 Tredje Ave. Los Angeles CA 555-555-1234 949-555-0101 Skärmläsare
Tillgänglighet Nu 115 Webb Street Seattle WA 206-555-7777 206-555-7778 Program, Punktdisplayer, Punktskrivare, Anteckningshjälpmedel
Koncernen Tillgängligt Internet 100 Main Street Phoenix AZ 602-555-3131 602-555-3132 Program, Konsult för tillgängligt Internet
Tillgänglig Värld 5 N. 7th Street San Francisco CA 1-800-555-2190   Program, Punktdisplayer, Punktskrivare, Anteckningshjälpmedel
Mellanvästern Specialdatorer AB 121 4th Street, Suite I Chicago IL 800-555-1478 708-555-2221 Program, Punktdisplayer, Punktskrivare, Anteckningshjälpmedel
Datorer för självständighet 2110 Freedom Dr. Indianapolis IN 1-800-555-1332 317-555-6261 Program, Punktdisplayer, Punktskrivare, Anteckningshjälpmedel
Känn Världen AB 82 S. Broadway Cincinnati OH 1-800-555-3691 513-555-2221 Program, Punktdisplayer, Punktskrivare, Anteckningshjälpmedel


I följande tabell, spänner den första raden över hela tabellens bredd, över alla fem kolumner. JAWS använder attributen COLSPAN och SCOPE för att avgöra hur informationen i tabellen ska läsas. Prova att läsa tabellen nu.

Försäljningsrapport

Produkter att sälja
  Första veckan Andra veckan Tredje veckan Fjärde veckan
Januari Äpple Päron Apelsiner Vindruvor
Februari Mango Mandariner Jordgubbar Kiwifrukter
Mars Körsbär Lime Citroner Meloner


Kopiera och klistra in tabellinformation

Du kan markera text i en HTML-tabell och sedan kopiera den på samma sätt som du gör i vilket dokument som helst. Du kan sedan klistra in informationen i en textredigerare som Anteckningar eller i Microsoft® Word. Numera, från JAWS 9.0 och MAGic 11.0, finns möjligheten att markera text, inklusive tabeller, med hjälp av tangentbordet från ett HTML-dokument eller en webbsida, och behålla den ursprungliga formateringen av sidan eller dokumentet när du klistrar in det i ett HTML-formaterat e-brev eller Word-dokument. Till exempel, kan du nu markera tabeller, länkar, rubriker med mera från en HTML-miljö och klistra in dem oförändrade i Microsoft Word eller ett e-postmeddelande i HTML-format. Detta är användbart för personer som behöver kopiera saker från webben och klistra in information i rapporter eller annan dokumentation där originalformatering krävs.

Standardläget för att markera text för både JAWS och MAGic är nu Markera och kopiera - Hela innehållet med skärmmarkeringar. Denna nya finess låter dig också se en visuell markering av text vid markering av text med tangentbordet.

ÖVNING: Om du har JAWS igång, antingen ensamt eller i kombination med MAGic, gör så här för att markera och kopiera en hel tabell från en webbsida:

 1. Tryck bokstaven T för att flytta till en tabell på sidan.
 2. Tryck PIL UPP för att flytta upp en rad (eller flera) så du hör JAWS notera antalet rader och kolumner i tabellen.
 3. Tryck sedan F8 för att markera hela tabellen. Denna tangenttryckning kan användas för att markera hela tabellen när markören är i början av en tabell.
 4. Tryck CTRL+C för att kopiera den markerade tabellen till klippbordet.
 5. Starta ett program som Microsoft Word och tryck CTRL+V för att klistra in tabellen som du kopierat. Notera hur originalstrukturen och formatet från tabellen behålls. Den ska se ut på samma sätt i detta ordbehandlingsprogram som den gjorde på webbsidan.

MAGic-användare kan antingen markera tabellen med tangentbordskommandon som SKIFT+PIL NER för att markera rad för rad eller genom att markera med en mus.