Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Tillfälliga och permanenta ändringar

Med både JAWS och MAGic har du flexibiliteten att göra snabba ändringar som är tillfälliga, eller kan du göra ändringar som fortsätter att gälla permanent. Genom övningarna i Surfa på - Surfa på Internet med JAWS kommer du att träffa på vissa av dessa skillnader som beskrivs nedan.

JAWS Snabbinställningar eller MAGic inställningar

Använd antingen dialogrutan JAWS Snabbinställningar eller dialogrutan Ändra MAGic Inställningar för att göra ändringar snabbt utan att behöva gå in i olika dialogrutor eller liknande. Det finns tre olika typer av ändringar som kan göras i dialogrutan Ändra JAWS (eller MAGic) Inställningar:

När du trycker INSERT+V för att öppna dialogrutan JAWS Snabbinställningar, eller CAPS LOCK+O för att öppna dialogrutan Ändra MAGic Inställningar, är valen överst i listan specifika för det program som har fokus där kommandot trycks. Så att trycka INSERT+V i Internet Explorer® visar inställningar som är specifika för Internet Explorer, medan valen mot slutet av listan är mera allmänna. Detta är mycket användbart för att göra snabba ändringar för testning och läsning.

MAGic Tips: Dialogrutan Ändra MAGic Inställningar är för närvarande endast tillgänglig vid användning av MAGic i Internet Explorer, Microsoft® Word, Microsoft Excel® eller Microsoft Outlook® .

OBS: Snabbinställningar används för att göra inställningar som är program-specifika. Om du vill göra generella inställningar för alla program, använd Inställningscenter.


Dokumentation av dialogrutorna JAWS Snabbinställningar eller MAGic Inställningar

Dialogrutorna JAWS Snabbinställningar eller MAGic Inställningar har en trädvy med olika inställningar som kan ändras och styrs av vilket program som används. Det finns också en skrivskyddad dokumentationsruta i dialogrutan som beskriver vad varje inställning gör. För att flytta till och läsa dokumentationen för varje inställning, gå till inställningen och tryck TABB för att flytta till den skrivskyddade textrutan och använd vanliga läskommandon för att läsa texten som beskriver var den inställningen gör.

Fortlevande i JAWS Snabbinställningar

Här är några exempel som visar hur du kan ha nytta av olika fortlevande nivåer:

OBS:Notera att fortlevande nivå inte kan ställas för individuella dokumentinställningar. Dokumentinställningar kommer alltid att skrivas till disken.

Som standard, sparas alla förändringar du gör i Snabbinställningar till hårddisken. Detta innebär att dem förändringar du gör kommer fortfarande att vara inställda nästa gång du avslutar och startar om JAWS. Detta innebär också att dem förändringar du gör kommer fortfarande att vara inställda nästa gång du avslutar och startar om din dator. Men om du vill att förändringarna skall vara temporära och inte permanenta?

 1. Tryck INSERT+V i Internet Explorer för att öppna dialogrutan Snabbinställningar. Fokus är i sökfältet.
 2. Tryck TABB för att flytta till trädvyn. Det första du märker är en nod för Internet Explorer inställningar. I skrivande stund är där tre objekt under den noden. Detta kan så klart ändras med tiden.
 3. Tryck PIL NER för att utforska objekten under denna noden. du skall hitta följande:
 4. Tryck SNABBMENYTANGENTEN eller SKIFT+F10 för att öppna en snabbmeny för något av dessa objekt. Du skall hitta följande val i snabbmenyn:

Där är också en grafisk ikon ute till vänster vid varje objekt i trädvyn som visar en bildrepresentation spara till hårddisk. Om du ändrar till någon av de andra inställningarna, ändras ikonen följaktligen till en annan ikon. Detta alternativ i Snabbinställningar ger dig möjligheten att göra tillfälliga ändringar om du vill det. Författaren tror personligen att det är bäst för dem flesta JAWS användarna att lämna allting satt till standard, vilket är spara till hårddisk. Låt oss ta en titt på ytterligare ett objekt.

 1. Om du stängde Snabbinställningar, och öppnade det igen från Internet Explorer med INSERT+V.
 2. Tryck PIL NER för att flytta till noden för Internet Explorer inställningar. Men om det är många olika objekt under den här noden som har ändrats? Kanske några har satts till återställ inställningar när JAWS avslutas, några har satts till återställ inställningar när fokus ändras, och några har sats till spara inställning. Skulle det inte vara enklare att ändra alla dessa på en gång istället för att ändra dessa en och en?
 3. Då fokus är på en nod i trädvyn kan du trycka SNABBMENYTANGENTEN eller SKIFT+F10 för att öppna en snabbmeny som kontrollerar inställningen för alla objekt inom den noden. Prova det och du skall hitta följande val i snabbmenyn:

Som du ser, detta ger dig som JAWS användare stor flexibilitet och kontroll över hur JAWS sparar olika inställningar. För dem flesta personer är standardinställningen, spara till hårddisk, förmodligen det bästa valet.

Inställningscenter i JAWS

JAWS Inställningscenter låter dig göra permanenta inställningar för hur JAWS beter sig på Internet, eller i andra program. JAWS Inställningscenter tillhandahåller ett konsekvent användarfönster och en central åtkomstpunkt för JAWS funktioner och inställningar.

 1. När du trycker INSERT+F2 i Internet Explorer, kommer listan med JAWS hjälpprogram fram.
 2. Tryck I tills du hittar Inställningscenter, och tryck sedan ENTER för att öppna det. Fokus är i sökfältet. Tryck TABB för att flytta till trädvyn. Det är i trädvyn som huvuddelen av kategorier för att ändra inställningar är grupperade. Tryck PIL UPP eller PIL NER för att flytta upp och ner i trädvyn. Tryck PIL HÖGER för att öppna en stängd grupp, och tryck PIL VÄNSTER för att stänga en öppen grupp. Du kan också navigera genom att trycka första bokstaven för att flytta till de olika objekten i trädvyn så länge de inte är dolda inuti någon av de stängda grupperna.
 3. Gör inga förändringar just nu. Utforska bara dialogrutan. Tryck PIL NER och notera att en av grupperna säger "Webb / HTML / PDF" stängd.
 4. Tryck PIL HÖGER för att öppna den här gruppen. Notera att där är flera objekt i den här gruppen. Du kan utforska dessa om du vill genom att trycka PIL NER. Notera också att många av dessa objekt är stängda, vilket innebär att där finns flera alternativ inuti vart och ett av dessa.

OBS: Om du trycker MELLANSLAG på de flesta objekten i trädvyn, kommer det att växla genom de tillgängliga valen för det objektet. Gör inga förändringar just nu. I slutet av den här övningen kommer vi att välja knappen Avbryt bara för att vara säkra.

 1. Tryck TABB. Fokus flyttade till ett skrivskyddat textområde. Det är här hjälpavsnittet för det objektet du precis flyttade från i trädvyn visas. Använd standard läskommandon så som INSERT+PIL NER för att läsa all text, eller PIL UPP och PIL NER för att läsa texten rad för rad.
 2. Tryck TABB igen. Om du gjorde någon förändring före du flyttade hit, flyttas fokus till knappen Verkställ. Om fokus flyttas till Verkställ knapp, aktivera inte den just nu. Istället, fortsätt att trycka TABB en gång till för att flytta till knappen OK. Aktivera inte heller knappen OK just nu.
 3. Tryck TABB en gång till och fokus flyttas till knappen avbryt. Du kommer att aktivera den om några minuter, men fortsätt först att utforska dialogrutan.
 4. Tryck TABB igen. Fokus flyttas till kombinationsrutan program. Om du läste en Webbsida när du öppnade Inställningscenter, är det markerade programmet i kombinationsrutan Internet Explorer. Inställningscenter visar alltid namnet på det programmet du var i när det öppnas. Som exempel, om du var i Anteckningar när Inställningscenter öppnas, kommer den här kombinationsrutan att säga Notepad. Det är för att ge dig möjlighet att göra förändringar som påverkar endast det programmet du var i när du startade Inställningscenter. Ibland vill du emellertid göra förändringar för alla program.
 5. Tryck HOME för att flytta överst i listan med alternativ i kombinationsrutan. Notera att den säger Standard (Alla Program). Emellertid, behöver du inte flytta till kombinationsrutan för att välja Standard. Om du vill byta till standardinställningarna tryck bara CTRL+SHIFT+D när Inställningscenter har öppnats.
 6. Tryck TABB igen. Fokus flyttar till sökfältet i Inställningscenter. Tangentkombinationen för att snabbt flytta hit är CTRL+E. Detta är ett bra verktyg för att hjälpa dig att snabbt och enkelt hitta inställningar i JAWS. Genom att skriva ett sökord eller fras i sökrutan reducerar detta antalet objekt som kommer fram i trädvyn listan nedanför. Andra övningar kommer senare i Surfa på och som kommer att ge dig möjlighet att experimentera mera med denna och andra funktioner i JAWS Inställningscenter. Sökfältet har alltid fokus närhelst du startar Inställningscenter.
 7. Tryck TABB en gång till och fokus återvänder till trädvyn.
 8. En ytterligare del av Inställningscenter är Inställningsfönstret. Allt eftersom du flyttar igenom trädvyn, kan en seende användare samtidigt följa markörförflyttningar genom att använda Inställningsfönstret. Tryck F6 för att byta mellan trädvyn och det här fönstret. Det är nödvändigt när du skriver i ett skrivfält eller skrivläge rotationsruta. Tryck F6 igen för att återvända till trädvyn.
 9. Just nu, fortsätt med att trycka TABB för att flytta till knappen Avbryt, och aktivera den genom att trycka MELLANSLAG. Inställningscenter stängs och eventuella inställningar du kan har gjort sparas inte.

JAWS Tips:Du kan trycka INSERT+F1 på vilket val du än står på i alla JAWS dialogrutor för att få mer information om det valet.

Senast Ändrade Inställningar

I båda dialogrutorna Inställningscenter och Snabbinställningar finns det ett objekt nederst i trädvyn med namnet "Senast ändrade inställningar". Denna grupp innehåller dem senaste 25 valen som har ändrats för ett program eller dokument. Notera att när den här gruppen har 25 objekt, raderas den sista inställningen i listan när något annat objekt läggs till. För att ta bort ett objekt från listan, markera det, tryck SKIFT+F10, och välj sedan Ta bort. För att ta bort alla objekt från listan, markera gruppen Senast ändrade inställningar i trädvyn, tryck SKIFT+F10, och välj sedan Ta bort alla.

Placering av JAWS inställningsfiler

JAWS sparar inställningsfiler där din mapp med inställningsfiler ligger i den version av Windows® som du använder. Filnamnstillägget på filen, JCF, står för "JAWS Configuration File". Här kommer två exempel:

Ordet användarnamn i sökvägarna ovan ska ersättas av det användarnamn du använder vid inloggning på din dator. Ordet version i sökvägarna ovan ska ersättas av den version av JAWS eller MAGic som du använder. Till exempel, du kan ha nummer 13.0 som versionen för JAWS eller nummer 11.0 för MAGic.

Använd JAWS programgrupp för att enkelt hitta dina användardefinierade inställningsfiler. Gå till startmenyn, JAWS (version), Utforska JAWS, och välj sedan Utforska egna inställningar. Windows Utforskaren öppnas på den exakta platsen.

Andra sätt att göra permanenta ändringar i JAWS är:

Permanent ändringar för MAGic

Det finns några olika sätt att göra permanenta inställningar för MAGic vid sidan av att använda dialogrutan Ändra MAGic Inställningar. Dessa innehåller:

Personliga webbsidesinställningar med JAWS

Om du vill göra inställningar som är permanenta, men endast för en speciell webbsida, kan du använda JAWS lista med Anpassade Webbinställningar. Detta beskrivs mera detaljerat längre fram i Surfa på - Surfa på Internet med JAWS och MAGic.