Textruta:  
 
Viktigt att notera i JAWS 9.02
 
Den här versionen av JAWS, stödjer väldigt många olika programvaror på ett fullgott sätt. JAWS 9.02, har genomgått en lång rad betatester i olika stadier för att komma till rätta med problem som har påträffats.
 
Ett undantag är dock Microsoft Outlook Kalender.
Det har visat sig vara väldigt svårt att få Kalendern att fungera på ett tillfredställande sätt i det Svenska språket.
För att minimera problemen i Kalendern, rekommenderar vi att man använder Dagsvy. 
Man kan även prova med att visa Aktiva Avtalade Tider, eller
Dag/Vecka/Månad. Detta kan väljas i menyn Visa.
Det bör noteras att detta fungerar bäst i Ms Office 2003.
Om man kör Ms Office 2007, kan det i vissa fall hända att fönsternamnet inte läses upp då man skiftar mellan Kontakter, och Kalender i Outlook.
 
Freedom Scientific, och vi som leverantör och översättare, fortsätter arbetet med att lösa dessa problem i Outlook Kalender.
När vi kan presentera en bra och fungerande lösning, så kommer vi i första hand att publicera den som en nedladdningsbar fil.
 
 
 
Åter Startsida