Röstprofiler

Färdigdefinierad röstprofiler med Vocalizer Expressive

Färdigdefinierad En röstprofiler med Acapela Infovox 4

Färdigdefinierad Kombination röstprofiler med Acapela Infovox 4

Skapa egna röstprofiler


Färdigdefinierad röstprofiler med Vocalizer Expressive

Detta är röstprofiler för Vocalizer Expressive. Samtliga profiler använder premium high-rösterna.

Rösterna måsta hämtas hem och installeras via Hjälpmenyn, Flera röster.

Om profilen ska kunna justeras, kopieras den som egen intällning till:

C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\16.0\Settings\Voiceprofiles

Om profilen inte ska kunna justeras, kopieras den till gemensamma intällningar:  (Profilen måste först redigers, så att Factory=1)

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\16.0\SETTINGS\Voiceprofiles

Alva + Ava premium Hög Vocalizer.VPF och Oskar + Tom premium hög Vocalizer.VPF, är kombinationsprofiler mellan Engelska och Svenska.
Man kan byta språk med Ctrl+Windowstangenten+L.

Alva (Svensk) + Ava (Engelsk /US)

Oskar (Svensk) + Tom (Engelsk /US)

Daniel (Engelsk /UK)

Petra (Tysk)

För att alla profiler ovan ska fungera, måste följande röster vara installerade:

Alva, Sverige.
Ava, Usa.
Daniel, Storbritanien.
Oskar, Sverige.
Petra, Tyskland.
Tom, Usa.


Färdigdefinierad En röstprofiler med Acapela Infovox 4

Detta är röstprofiler för Acapela Infovox 4. Samtliga profiler använder HQ röster.

Rösterna måst hämtas hem och installeras via Infofovox Launchpad.

Om profilen ska kunna justeras, kopieras den som egen intällning till:

C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\16.0\Settings\Voiceprofiles

Om profilen inte ska kunna justeras, kopieras den till gemensamma intällningar:  (Profilen måste först redigers, så att Factory=1)

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\16.0\SETTINGS\Voiceprofiles

Andreas (Tysk)

Antonio (Spansk)

Claire (Fransk)

Graham (Engelsk /UK)

Ingmar (Svensk)

Ingmar (Svensk) Tonhöjning på Versal.

Ipek (Turkisk)

Leila (Arabisk)

Max (Nederländerna)

Mette (Dansk)

Olav (Norsk)

Rachel (Engelsk /UK)

Sanna (Finsk)

Zoe (Belgisk)

För att alla dessa röstprofiler skall fungera, krävs att följande röster från Acapela Infovox 4 är installerade.

Andreas HQ Tyska.
Antonio HQ Spanska.
Claire HQ Franska.
Erik HQ Svenska.
Graham HQ Storbritanien.
Ingmar Svenska. (Endast 32-bit).
Ipek HQ Turkiska.
Leila HQ Arabiska.
Max HQ Nederländerna.
Mette HQ Danska.
Olav HQ Norska.
Rachel HQ Storbritanien.
Sanna HQ Finland.
Zoe HQ Belgiska.


Färdigdefinierad Kombination röstprofiler med Acapela Infovox 4

Dessa röstprofiler är kombinationer av flera olika röster av Acapela Infovox 4.

Rösterna måst hämtas hem och installeras via Infofovox Launchpad.

Om profilen ska kunna justeras, kopieras den som egen intällning till:

C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\16.0\Settings\Voiceprofiles

Om profilen inte ska kunna justeras, kopieras den till gemensamma intällningar: (Profilen måste först redigers, så att Factory=1)

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\16.0\SETTINGS\Voiceprofiles

Kombinationer av Svensk alternativt Engelsk röst.

Man kan byta språk med Ctrl+Windowstangenten+L.

 

Engelsk röst alternativt Svensk röst.
Erik (Svensk) + Sharon Standard (Engelsk /US)

Svensk röst med annan Svensk versalröst och  Engelsk röst, med annan Engelsk versalröst.

Elin (Svensk) + Rachel (Engelsk /UK) - Versalröst Erik (Svensk) + Ryan (Engelsk /US)

Emil (Svensk) + Peter (Engelsk /UK) - Versalröst Elin (Svensk) + Rachel (Engelsk /UK)

Erik (Svensk) + Rachel (Engelsk /UK) - Versalröst Elin (Svensk) + Ryan (Engelsk /US)

Ingmar (Svensk) + Rachel (Engelsk /UK) - Versalröst Elin (Svensk) + Ryan (Engelsk /US)

Kal (Svensk) + Peter (Engelsk /UK) - Versalröst Elin (Svensk) + Rachel (Engelsk /UK)

Mia (Svensk) + Peter (Engelsk /UK) - Versalröst Elin (Svensk) + Ryan (Engelsk /US)

För att alla dessa profilerna skall fungera krävs att följande röster installeras:

Acapela Infovox 4:
Elin HQ, Erik HQ, Ingmar, Karl HQ, och Mia HQ.
Sharon HQ, Peter HQ, Ryan HQ, och Rachel HQ.
Notera: Ingmar endast tillgänglig för 32-bitars Infovox.


Skapa egna röstprofiler

Enkalste sättet att skapa egna VPF filer är att öppna färdigdefinierade filer i anteckningar och klippa och klistra.

32-bitars SAPI måste innehålla följande rader

64-bitars SAPI måste innehålla följande rader

Förklaring av raderna i VPF filen

Språkkoder som används i profilerna.

Exempel på vilka rader vissa röster behöver:

Sektion för Elin HQ (Svensk)

Sektion för Emil HQ (Svensk)

Sektion för Erik HQ (Svensk)

Sektion för Ingmar (Svensk)

Sektion för Kal HQ (Svensk)

Sektion för Mia HQ (Svensk)

Sektion för Peter HQ (Engelsk /UK)

Sektion för Rachel HQ  (Engelsk /UK)

Sektion för Andreas HQ  (Tysk)

Sektion för Antonio HQ  (Spansk)

Sektion för Graham HQ (Engelsk /UK)

Sektion för Leila HQ  (Arabisk)

Sektion för Mette HQ  (Dansk)

Sektion för Zoe HQ  (Belgisk)


32-bitars SAPI röstprofil måste innehålla följande rader:

[Options]
PrimarySynthesizer=SAPI 5X
;Detta väljer vilken talsyntes som skall användas.

PrimaryLanguage=*
;Detta väljer vilket språk som skall vara standard. Om * är angivet, används samma språk som i JAWS.
Factory=1
; Denna rad anger om profilen skall gå att redigera eller inte.
;Om raden skall kunna redigeras, skall värdet 0 vara angivet, och profilen skall vara placerad här:
;C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\16.0\Settings\Voiceprofiles.
;Om raden inte skall kunna redigeras, skall värdet 1 vara angivet, och profilen skall vara placerad här:
;C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\16.0\SETTINGS\Voiceprofiles.


[Language Aliases]
ar,arb=0x401
chs=0x804
cs,csy=0x405
da,dan=0x406
deu,de=0x407
el,ell=0x408
en,enu=0x409;0x809;0xc09
eng=0x809;0x409;0xc09
ena=0xc09;0x409;0x809
es=0xc0a;0x40a;0x80a
esl,esp=0x40a;0xc0a;0x80a
esm,esu,est=0x80a;0x40a;0xc0a
fin,fi=0x40b
fr,fra=0x40c;0xc0c
frc=0xc0c;0x40c
he,heb=0x40d
hu,hun=0x40e
ita,it=0x410
ja,jpn=0x411
nl,Nld,dun=0x413;0x813
Nlb,dub=0x813;0x413
nor=0x414
pl,plk=0x415
pt,ptb=0x416;0x816
ptg=0x816;0x416
rus,ru=0x419
sky=0x41b
sve=0x41d
svf=0x81d;0x41d
th,tha=0x41e
tr,trk=0x41f
zhh=0xc04


64-bitars SAPI röstprofil måste innehålla följande rader:

[Options]
PrimarySynthesizer=SAPI 5X 64
;Detta väljer vilken talsyntes som skall användas.
PrimaryLanguage=*
;Detta väljer vilket språk som skall vara standard. Om * är angivet, används samma språk som i JAWS.
Factory=0
; Denna rad anger om profilen skall gå att redigera eller inte.
;Om raden skall kunna redigeras, skall värdet 0 vara angivet, och profilen skall vara placerad här:
;C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\16.0\Settings\Voiceprofiles.
;Om raden inte skall kunna redigeras, skall värdet 1 vara angivet, och profilen skall vara placerad här:
;C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\16.0\SETTINGS\Voiceprofiles.


[Language Aliases]
ar,arb=0x401
chs=0x804
cs,csy=0x405
da,dan=0x406
deu,de=0x407
el,ell=0x408
en,enu=0x409;0x809;0xc09
eng=0x809;0x409;0xc09
ena=0xc09;0x409;0x809
es=0xc0a;0x40a;0x80a
esl,esp=0x40a;0xc0a;0x80a
esm,esu,est=0x80a;0x40a;0xc0a
fin,fi=0x40b
fr,fra=0x40c;0xc0c
frc=0xc0c;0x40c
he,heb=0x40d
hu,hun=0x40e
ita,it=0x410
ja,jpn=0x411
nl,Nld,dun=0x413;0x813
Nlb,dub=0x813;0x413
nor=0x414
pl,plk=0x415
pt,ptb=0x416;0x816
ptg=0x816;0x416
rus,ru=0x419
sky=0x41b
sve=0x41d
svf=0x81d;0x41d
th,tha=0x41e
tr,trk=0x41f
zhh=0xc04

[default-Voice Aliases]
SpellingVoice=*|0|-2
SingleCapVoice=*|2|0
AllCapsVoice=*|2|0


Förklaring av raderna i VPF filen

Sektioner som alltid måste finnas i en *.Vpf-fil
Notera: Detta exempel är för Sapi 5x-64-bitar.


[Options]
PrimarySynthesizer=SAPI 5X 64
;Detta väljer vilken talsyntes som skall användas.
PrimaryLanguage=*
;Detta väljer vilket språk som skall vara standard. Om * är angivet, används samma språk som i JAWS.
Factory=0
; Denna rad anger om profilen skall gå att redigera eller inte.
;Om raden skall kunna redigeras, skall värdet 0 vara angivet, och profilen skall vara placerad här:
;C:\Users\Namn\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\16.0\Settings\Voiceprofiles.  (OBS! Users=Användare  Namn= Användarkonto)
;Om raden inte skall kunna redigeras, skall värdet 1 vara angivet, och profilen skall vara placerad här:
;C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\16.0\SETTINGS\Voiceprofiles.

; Förklaring till strängar i olika sektioner.
; Här följer en sektion, där jag förklarar vad varje rad innebär.
; Det finns sex exakt lika sektioner för en konfigurerad röst.
; Sektionerna skiljer sig åt på så sätt att dem har namn som speglar vilken markör eller händelse dem används för.
; Som exempel, den sektionen jag förklarar här, används för meddelanderösten i JAWS, DVS! rösten som läser upp alla JAWS meddelanden.

[SVE-Message]
;Det är namnet på sektionen.

DisplayName=Meddelande
; Detta är en rad som översätter Engelskans Message till Svenska, för att kunna visa Svenskt namn i dialogrutan röstinställningar.

Parent=Global
;Denna rad förklarar att den här sektionen lyder under gruppen Global.
;I sektionen Global, är detta värde satt till "None".
;Från början, gällde alla värden från sektionen Global i alla andra sektioner, och man behövde bara ange dem värden som skulle ändras.


VoiceName=Ingmar22k
;Detta är en väldigt viktig rad, och den pekar på den röst som skall användas.
;Detta värde måste vara exakt rätt för att det skall fungera.
;Tillexempel, så kommer inte värdet Ingmar att fungera, eftersom man har uteslutit 22k.


Volume=100
; Denna rad anger helt enkelt volymen för en röst. Man kan således ha olika hög volym för respektive sektion.

Rate=14
;Denna rad anger talhastigheten.
; Värdet för talhastigheten, är helt olika beroende på om du kör Vocalizer Expressive, Eloquence, Vocalizer Direct eller Sapi 5x. Däremot används samma grundinställning för alla Vocalizer ;Expressive röster, och andra grundvärden för alla Sapi 5x röster.


Pitch=8
;Denna rad anger tonhöjden.
;Justering av tonhöjd stöds inte av alla talsyntesar eller röster.
;Acapela-Infovox Ingmar, stödjer förändring av tonhöjd. Likaså stödjer Acapela Infovox Collibri-röster förändring av tonhöjden.
;Nuance Vocalizer Expressive stödjer också förändring av tonhöjden, men däremot stödjer Nuance Vocalizer Direct och Scansoft Realspeak Solo inte förändring av tonhöjden.
;Eloquence stödjer förändring av tonhöjden.
;Notera, att alla dessa olika talsyntesar har olika grundinställningar.


Punctuation=2
;Denna rad anger hur många skiljetecken som skall läsas upp.
; Värdet 0, läser inga skiljetecken, värdet 1 läser några, värdet 2 läser de flesta, och värdet 3 läser alla.
;Detta innebär också att man kan ha olika inställning för uppläsning av skiljetecken i dem olika sektionerna.


SpellRateDelta=-5
;Denna rad anger i procent, hur mycket rösten skall sänka hastigheten vid bokstavering.
;Detta värde, kan ha olika grundinställning för dem olika talsynteserna.


UppercasePitchDelta=0
;Denna rad anger i procent hur mycket tonhöjden skall ändras då en versal påträffas.
;Värdet kan vara både negativt och positivt, tillexempel -20%, som då sänker tonhöjden med 20 procent, eller 30%, som då höjer tonhöjden med 30%.
;Notera Viktigt! Alla sektioner för en viss röst, måste ha denna rad satt till exakt samma värde.


SynthLangString=0x41d
;Denna rad anger vilket språk som skall användas. Se vidare i listan nedanför.


Följande sektioner skall finnas med i röstprofilen.

[SVE-Message]
[SVE-PCCursor]
[SVE-JAWSCursor]
[SVE-Keyboard]
[SVE-Global]
[SVE-MenuAndDialog]

;Använder man ytterligare ett språk, tillexempel Engelska Usa, kan en namnrad se ut såhär:
[ENU-Global]

;Här följer en liten förklaring till sektionen för röstalias.
;I röstalias, kan ytterligare inställningar för olika objekt anges.
;Värden som stöds är Namn på person som skall läsa, Tonhöjd, Hastighet, och förändring av namnet på objektet. Det rekommenderas inte att man ändrar namn på objekt.
;Här visar jag bara några av objekten som finns tillgängliga.

[SVE-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
;Denna rad ändrar inställningen för Pc markör.
;*| anger att standardrösten skall användas. Här kan man skriva in ett röstnamn som skall användas för just det objektet. Det är väldigt viktigt att exakt rätt röstnamn används.
;Jag brukar skriva Elin22K| för raden som har med uppläsning av Versaler att göra. Såhär:


SingleCapVoice=Elin22k_HQ|0|0;*|-5%|0

;Man kan bara använda röster från den aktuella talsyntesen. DVS! Skapar man en röstprofil för Vocalizer Expressive, kan man inte använda röster från Infovox 4.
;0%| (första nollan), anger tonhöjd i procent. -30% anger att tonhöjden skall sänkas med 30 procent, och 30 anger att tonhöjden skall höjas med 30%.
;0| (andra nollan), anger talhastigheten i procent.
; Ett negativt värde sänker talhastigheten, och ett positivt värde höjer talhastigheten.
;Notera! Efter vissa av dessa raderna, finns ett Semikolon, samt en annan uppsättning av värden. Dessa värden används inte och kan ignoreras eller tas bort.

MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%


[Language Aliases]
ar,arb=0x401
chs=0x804
cs,csy=0x405
da,dan=0x406
deu,de=0x407
el,ell=0x408
en,enu=0x409;0x809;0xc09
eng=0x809;0x409;0xc09
ena=0xc09;0x409;0x809
es=0xc0a;0x40a;0x80a
esl,esp=0x40a;0xc0a;0x80a
esm,esu,est=0x80a;0x40a;0xc0a
fin,fi=0x40b
fr,fra=0x40c;0xc0c
frc=0xc0c;0x40c
he,heb=0x40d
hu,hun=0x40e
ita,it=0x410
ja,jpn=0x411
nl,Nld,dun=0x413;0x813
Nlb,dub=0x813;0x413
nor=0x414
pl,plk=0x415
pt,ptb=0x416;0x816
ptg=0x816;0x416
rus,ru=0x419
sky=0x41b
sve=0x41d
svf=0x81d;0x41d
th,tha=0x41e
tr,trk=0x41f
zhh=0xc04

[default-Voice Aliases]
SpellingVoice=*|0|-2
SingleCapVoice=*|2|0
AllCapsVoice=*|2|0
 


Detta är en lista med olika språkkoder som används i alla röstprofiler.

Engelska Australien = 0xc09
Engelska Storbritanien = 0x809
Engelska Indien = 0x4009
Engelska Usa = 0x409
Engelska Irland = 0x1809
Engelska Skottland = 0xF009
Engelska Sydafrika = 0x1C09
Spanska = 0x40A
Spanska Mexiko = 0x80A
Spanska Argentina = 0x2c0a
Spanska Kolombia = 0x240a
Franska = 0x40C
Franska Canada = 0xC0C
Tyska = 0x407
Italienska = 0x410
Finska = 0x40B
Kinesiska Mandarin = 0x804
Honkong Kinesiska = 0xc04
Danska = 0x406
Holländska = 0x413
Holländska Belgien = 0x813
Japanska = 0x411
Koreanska = 0x412
Polska = 0x415
Ryska = 0x419
Grekiska = 0x408
Norska = 0x414
Portugisiska Brasilien = 0x416
Portugisiska = 0x816
Svenska Sverige = 0x41D
Svenska Finland = 0x81D
Hindi = 0x439
Katalanska = 0x403
Portugisiska = 0x816,0x416
Tjeckiska = 0x405
Turkiska = 0x41F
Baskiska = 0x42d
Arabiska = 0x401
Ungerska = 0x40E
Indonesiska = 0x421
Rumänska = 0x418
Slovakiska = 0x41B
Thailändska = 0x41E
Galicisk = 0x456
Bulgariska = 0x402
Valencian = 0x803
Hebreiska = 0x40d
Taiwanesisk Mandarin = 0x404


Exempel på vilka rader vissa röster behöver:

Sektion för Elin HQ

[SVE-Message]
DisplayName=Meddelande
Parent=Global
VoiceName=Elin22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-PCCursor]
DisplayName=PC markör
Parent=Global
VoiceName=Elin22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS markör
Parent=Global
VoiceName=Elin22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Keyboard]
DisplayName=Tangentbord
Parent=Global
VoiceName=Elin22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Global]
DisplayName=Generell
Parent=None
VoiceName=Elin22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%
NormalVoice=*|0%|0%
BoldVoice=*|0%|0%
UnderlineVoice=*|0%|0%
ItalicVoice=*|0%|0%
StrikeoutVoice=*|0%|0%
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0%|0%
HighlightVoice=*|0%|0%
HugeTextVoice=*|0%|0%
LargeTextVoice=*|0%|0%
SmallTextVoice=*|0%|0%
TinyTextVoice=*|0%|0%
SuperscriptVoice=*|0%|0%
SubscriptVoice=*|0%|0%
ShadowVoice=*|0%|0%
EmbossVoice=*|0%|0%
EngraveVoice=*|0%|0%
OutlineVoice=*|0%|0%
HeadingLevel1Voice=*|0%|0%
HeadingLevel2Voice=*|0%|0%
HeadingLevel3Voice=*|0%|0%
HeadingLevel4Voice=*|0%|0%
HeadingLevel5Voice=*|0%|0%
HeadingLevel6Voice=*|0%|0%
LinkVoice=*|0%|0%
SpellingVoice=*|0%|-5%
QuotationVoice=*|0%|0%
SingleCapVoice=*|0|0;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0;*|-5%|0
SmallCapsVoice=*|20%|0%
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[SVE-MenuAndDialog]
DisplayName=Menyer och dialoger
Parent=Global
VoiceName=Elin22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d

[sve-UI Voice Alias translation]
; Note: Use this section to localize Voice Alias names.
; The key (left side) is the internal name.
; The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCMarkörRöst
MessageVoice=MeddelandeRöst
HeaderVoice=HuvudRöst
JAWSCursorVoice=JAWSMarkörRöst
NormalVoice=NormalRöst
BoldVoice=FetstilRöst
UnderlineVoice=UnderstrukenStilRöst
ItalicVoice=KursivStilRöst
StrikeoutVoice=GenomstruketRöst
DoubleStrikeoutVoice=DubbeltGenomstruketRöst
GraphicVoice=GrafikRöst
HighlightVoice=MarkeratRöst
HugeTextVoice=MycketStorTextRöst
LargeTextVoice=StorTextRöst
SmallTextVoice=LitenTextRöst
TinyTextVoice=MycketLitenTextRöst
SuperscriptVoice=UpphöjtRöst
SubscriptVoice=NedsänktRöst
ShadowVoice=SkuggatRöst
EmbossVoice=RelieffRöst
EngraveVoice=GraveratRöst
OutlineVoice=KontureratRöst
HeadingLevel1Voice=Rubriknivå1Röst
HeadingLevel2Voice=Rubriknivå2Röst
HeadingLevel3Voice=Rubriknivå3Röst
HeadingLevel4Voice=Rubriknivå4Röst
HeadingLevel5Voice=Rubriknivå5Röst
HeadingLevel6Voice=Rubriknivå6Röst
LinkVoice=LänkRöst
SpellingVoice=BokstaveringsRöst
QuotationVoice=CitatRöst
SingleCapVoice=StorBokstavRöst
AllCapsVoice=AllaBokstäverStoraRöst
SmallCapsVoice=Kapitäler
GlobalVoice=GenerellRöst
KeyboardVoice=TangentbordRöst
MenuAndDialogVoice=MenyOchDialogRöst
OCRVoice=OCRRöst


Sektion för Emil HQ

[SVE-Message]
DisplayName=Meddelande
Parent=Global
VoiceName=Emil22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-PCCursor]
DisplayName=PC markör
Parent=Global
VoiceName=Emil22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS markör
Parent=Global
VoiceName=Emil22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Keyboard]
DisplayName=Tangentbord
Parent=Global
VoiceName=Emil22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Global]
DisplayName=Generell
Parent=None
VoiceName=Emil22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%
NormalVoice=*|0%|0%
BoldVoice=*|0%|0%
UnderlineVoice=*|0%|0%
ItalicVoice=*|0%|0%
StrikeoutVoice=*|0%|0%
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0%|0%
HighlightVoice=*|0%|0%
HugeTextVoice=*|0%|0%
LargeTextVoice=*|0%|0%
SmallTextVoice=*|0%|0%
TinyTextVoice=*|0%|0%
SuperscriptVoice=*|0%|0%
SubscriptVoice=*|0%|0%
ShadowVoice=*|0%|0%
EmbossVoice=*|0%|0%
EngraveVoice=*|0%|0%
OutlineVoice=*|0%|0%
HeadingLevel1Voice=*|0%|0%
HeadingLevel2Voice=*|0%|0%
HeadingLevel3Voice=*|0%|0%
HeadingLevel4Voice=*|0%|0%
HeadingLevel5Voice=*|0%|0%
HeadingLevel6Voice=*|0%|0%
LinkVoice=*|0%|0%
SpellingVoice=*|0%|-5%
QuotationVoice=*|0%|0%
SingleCapVoice=*|0|0;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0%
SmallCapsVoice=*|20%|0%
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[SVE-MenuAndDialog]
DisplayName=Menyer och dialoger
Parent=Global
VoiceName=Emil22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d

[sve-UI Voice Alias translation]
; Note: Use this section to localize Voice Alias names.
; The key (left side) is the internal name.
; The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCMarkörRöst
MessageVoice=MeddelandeRöst
HeaderVoice=HuvudRöst
JAWSCursorVoice=JAWSMarkörRöst
NormalVoice=NormalRöst
BoldVoice=FetstilRöst
UnderlineVoice=UnderstrukenStilRöst
ItalicVoice=KursivStilRöst
StrikeoutVoice=GenomstruketRöst
DoubleStrikeoutVoice=DubbeltGenomstruketRöst
GraphicVoice=GrafikRöst
HighlightVoice=MarkeratRöst
HugeTextVoice=MycketStorTextRöst
LargeTextVoice=StorTextRöst
SmallTextVoice=LitenTextRöst
TinyTextVoice=MycketLitenTextRöst
SuperscriptVoice=UpphöjtRöst
SubscriptVoice=NedsänktRöst
ShadowVoice=SkuggatRöst
EmbossVoice=RelieffRöst
EngraveVoice=GraveratRöst
OutlineVoice=KontureratRöst
HeadingLevel1Voice=Rubriknivå1Röst
HeadingLevel2Voice=Rubriknivå2Röst
HeadingLevel3Voice=Rubriknivå3Röst
HeadingLevel4Voice=Rubriknivå4Röst
HeadingLevel5Voice=Rubriknivå5Röst
HeadingLevel6Voice=Rubriknivå6Röst
LinkVoice=LänkRöst
SpellingVoice=BokstaveringsRöst
QuotationVoice=CitatRöst
SingleCapVoice=StorBokstavRöst
AllCapsVoice=AllaBokstäverStoraRöst
SmallCapsVoice=Kapitäler
GlobalVoice=GenerellRöst
KeyboardVoice=TangentbordRöst
MenuAndDialogVoice=MenyOchDialogRöst
OCRVoice=OCRRöst
 


Sektion för Erik HQ

[SVE-Message]
DisplayName=Meddelande
Parent=Global
VoiceName=Erik22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-PCCursor]
DisplayName=PC markör
Parent=Global
VoiceName=Erik22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS markör
Parent=Global
VoiceName=Erik22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Keyboard]
DisplayName=Tangentbord
Parent=Global
VoiceName=Erik22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Global]
DisplayName=Generell
Parent=None
VoiceName=Erik22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%
NormalVoice=*|0%|0%
BoldVoice=*|0%|0%
UnderlineVoice=*|0%|0%
ItalicVoice=*|0%|0%
StrikeoutVoice=*|0%|0%
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0%|0%
HighlightVoice=*|0%|0%
HugeTextVoice=*|0%|0%
LargeTextVoice=*|0%|0%
SmallTextVoice=*|0%|0%
TinyTextVoice=*|0%|0%
SuperscriptVoice=*|0%|0%
SubscriptVoice=*|0%|0%
ShadowVoice=*|0%|0%
EmbossVoice=*|0%|0%
EngraveVoice=*|0%|0%
OutlineVoice=*|0%|0%
HeadingLevel1Voice=*|0%|0%
HeadingLevel2Voice=*|0%|0%
HeadingLevel3Voice=*|0%|0%
HeadingLevel4Voice=*|0%|0%
HeadingLevel5Voice=*|0%|0%
HeadingLevel6Voice=*|0%|0%
LinkVoice=*|0%|0%
SpellingVoice=*|0%|-5%
QuotationVoice=*|0%|0%
SingleCapVoice=*|-20%|27%;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0%
SmallCapsVoice=*|20%|0%
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[SVE-MenuAndDialog]
DisplayName=Menyer och dialoger
Parent=Global
VoiceName=Erik22k_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d

[sve-UI Voice Alias translation]
; Note: Use this section to localize Voice Alias names.
; The key (left side) is the internal name.
; The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCMarkörRöst
MessageVoice=MeddelandeRöst
HeaderVoice=HuvudRöst
JAWSCursorVoice=JAWSMarkörRöst
NormalVoice=NormalRöst
BoldVoice=FetstilRöst
UnderlineVoice=UnderstrukenStilRöst
ItalicVoice=KursivStilRöst
StrikeoutVoice=GenomstruketRöst
DoubleStrikeoutVoice=DubbeltGenomstruketRöst
GraphicVoice=GrafikRöst
HighlightVoice=MarkeratRöst
HugeTextVoice=MycketStorTextRöst
LargeTextVoice=StorTextRöst
SmallTextVoice=LitenTextRöst
TinyTextVoice=MycketLitenTextRöst
SuperscriptVoice=UpphöjtRöst
SubscriptVoice=NedsänktRöst
ShadowVoice=SkuggatRöst
EmbossVoice=RelieffRöst
EngraveVoice=GraveratRöst
OutlineVoice=KontureratRöst
HeadingLevel1Voice=Rubriknivå1Röst
HeadingLevel2Voice=Rubriknivå2Röst
HeadingLevel3Voice=Rubriknivå3Röst
HeadingLevel4Voice=Rubriknivå4Röst
HeadingLevel5Voice=Rubriknivå5Röst
HeadingLevel6Voice=Rubriknivå6Röst
LinkVoice=LänkRöst
SpellingVoice=BokstaveringsRöst
QuotationVoice=CitatRöst
SingleCapVoice=StorBokstavRöst
AllCapsVoice=AllaBokstäverStoraRöst
SmallCapsVoice=Kapitäler
GlobalVoice=GenerellRöst
KeyboardVoice=TangentbordRöst
MenuAndDialogVoice=MenyOchDialogRöst
OCRVoice=OCRRöst
 


Sektion för Ingmar

Notera: Versaler läses upp med rösten Elin HQ Svenska.

[SVE-Message]
DisplayName=Meddelande
Parent=Global
VoiceName=Ingmar22k
Volume=100
Rate=14
Pitch=8
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=0
SynthLangString=0x41d
[SVE-PCCursor]
DisplayName=PC markör
Parent=Global
VoiceName=Ingmar22k
Volume=100
Rate=14
Pitch=8
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=0
SynthLangString=0x41d
[SVE-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS markör
Parent=Global
VoiceName=Ingmar22k
Volume=100
Rate=14
Pitch=8
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=0
SynthLangString=0x41d
[SVE-Keyboard]
DisplayName=Tangentbord
Parent=Global
VoiceName=Ingmar22k
Volume=100
Rate=14
Pitch=8
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=0
SynthLangString=0x41d
[SVE-Global]
DisplayName=Generell
Parent=None
VoiceName=Ingmar22k
Volume=100
Rate=14
Pitch=8
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=0
SynthLangString=0x41d
[SVE-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%
NormalVoice=*|0%|0%
BoldVoice=*|0%|0%
UnderlineVoice=*|0%|0%
ItalicVoice=*|0%|0%
StrikeoutVoice=*|0%|0%
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0%|0%
HighlightVoice=*|0%|0%
HugeTextVoice=*|0%|0%
LargeTextVoice=*|0%|0%
SmallTextVoice=*|0%|0%
TinyTextVoice=*|0%|0%
SuperscriptVoice=*|0%|0%
SubscriptVoice=*|0%|0%
ShadowVoice=*|0%|0%
EmbossVoice=*|0%|0%
EngraveVoice=*|0%|0%
OutlineVoice=*|0%|0%
HeadingLevel1Voice=*|0%|0%
HeadingLevel2Voice=*|0%|0%
HeadingLevel3Voice=*|0%|0%
HeadingLevel4Voice=*|0%|0%
HeadingLevel5Voice=*|0%|0%
HeadingLevel6Voice=*|0%|0%
LinkVoice=*|0%|0%
SpellingVoice=*|0%|-5%
QuotationVoice=*|0%|0%
SingleCapVoice=Elin22k_HQ|0|0;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0%
SmallCapsVoice=*|20%|0%
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[SVE-MenuAndDialog]
DisplayName=Menyer och dialoger
Parent=Global
VoiceName=Ingmar22k
Volume=100
Rate=14
Pitch=8
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=0
SynthLangString=0x41d
[sve-UI Voice Alias translation]
; Note: Use this section to localize Voice Alias names.
; The key (left side) is the internal name.
; The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCMarkörRöst
MessageVoice=MeddelandeRöst
HeaderVoice=HuvudRöst
JAWSCursorVoice=JAWSMarkörRöst
NormalVoice=NormalRöst
BoldVoice=FetstilRöst
UnderlineVoice=UnderstrukenStilRöst
ItalicVoice=KursivStilRöst
StrikeoutVoice=GenomstruketRöst
DoubleStrikeoutVoice=DubbeltGenomstruketRöst
GraphicVoice=GrafikRöst
HighlightVoice=MarkeratRöst
HugeTextVoice=MycketStorTextRöst
LargeTextVoice=StorTextRöst
SmallTextVoice=LitenTextRöst
TinyTextVoice=MycketLitenTextRöst
SuperscriptVoice=UpphöjtRöst
SubscriptVoice=NedsänktRöst
ShadowVoice=SkuggatRöst
EmbossVoice=RelieffRöst
EngraveVoice=GraveratRöst
OutlineVoice=KontureratRöst
HeadingLevel1Voice=Rubriknivå1Röst
HeadingLevel2Voice=Rubriknivå2Röst
HeadingLevel3Voice=Rubriknivå3Röst
HeadingLevel4Voice=Rubriknivå4Röst
HeadingLevel5Voice=Rubriknivå5Röst
HeadingLevel6Voice=Rubriknivå6Röst
LinkVoice=LänkRöst
SpellingVoice=BokstaveringsRöst
QuotationVoice=CitatRöst
SingleCapVoice=StorBokstavRöst
AllCapsVoice=AllaBokstäverStoraRöst
SmallCapsVoice=Kapitäler
GlobalVoice=GenerellRöst
KeyboardVoice=TangentbordRöst
MenuAndDialogVoice=MenyOchDialogRöst
OCRVoice=OCRRöst
 


Sektion för Kal HQ

Notera: Versaler läses med rösten Elin HQ Svenska.

[SVE-Message]
DisplayName=Meddelande
Parent=Global
VoiceName=Kal22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-PCCursor]
DisplayName=PC markör
Parent=Global
VoiceName=Kal22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS markör
Parent=Global
VoiceName=Kal22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Keyboard]
DisplayName=Tangentbord
Parent=Global
VoiceName=Kal22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Global]
DisplayName=Generell
Parent=None
VoiceName=Kal22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%
NormalVoice=*|0%|0%
BoldVoice=*|0%|0%
UnderlineVoice=*|0%|0%
ItalicVoice=*|0%|0%
StrikeoutVoice=*|0%|0%
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0%|0%
HighlightVoice=*|0%|0%
HugeTextVoice=*|0%|0%
LargeTextVoice=*|0%|0%
SmallTextVoice=*|0%|0%
TinyTextVoice=*|0%|0%
SuperscriptVoice=*|0%|0%
SubscriptVoice=*|0%|0%
ShadowVoice=*|0%|0%
EmbossVoice=*|0%|0%
EngraveVoice=*|0%|0%
OutlineVoice=*|0%|0%
HeadingLevel1Voice=*|0%|0%
HeadingLevel2Voice=*|0%|0%
HeadingLevel3Voice=*|0%|0%
HeadingLevel4Voice=*|0%|0%
HeadingLevel5Voice=*|0%|0%
HeadingLevel6Voice=*|0%|0%
LinkVoice=*|0%|0%
SpellingVoice=*|0%|-5%
QuotationVoice=*|0%|0%
SingleCapVoice=Elin22k_HQ|20%|0;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0%
SmallCapsVoice=*|20%|0%
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[SVE-MenuAndDialog]
DisplayName=Menyer och dialoger
Parent=Global
VoiceName=Kal22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d

[sve-UI Voice Alias translation]
; Note: Use this section to localize Voice Alias names.
; The key (left side) is the internal name.
; The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCMarkörRöst
MessageVoice=MeddelandeRöst
HeaderVoice=HuvudRöst
JAWSCursorVoice=JAWSMarkörRöst
NormalVoice=NormalRöst
BoldVoice=FetstilRöst
UnderlineVoice=UnderstrukenStilRöst
ItalicVoice=KursivStilRöst
StrikeoutVoice=GenomstruketRöst
DoubleStrikeoutVoice=DubbeltGenomstruketRöst
GraphicVoice=GrafikRöst
HighlightVoice=MarkeratRöst
HugeTextVoice=MycketStorTextRöst
LargeTextVoice=StorTextRöst
SmallTextVoice=LitenTextRöst
TinyTextVoice=MycketLitenTextRöst
SuperscriptVoice=UpphöjtRöst
SubscriptVoice=NedsänktRöst
ShadowVoice=SkuggatRöst
EmbossVoice=RelieffRöst
EngraveVoice=GraveratRöst
OutlineVoice=KontureratRöst
HeadingLevel1Voice=Rubriknivå1Röst
HeadingLevel2Voice=Rubriknivå2Röst
HeadingLevel3Voice=Rubriknivå3Röst
HeadingLevel4Voice=Rubriknivå4Röst
HeadingLevel5Voice=Rubriknivå5Röst
HeadingLevel6Voice=Rubriknivå6Röst
LinkVoice=LänkRöst
SpellingVoice=BokstaveringsRöst
QuotationVoice=CitatRöst
SingleCapVoice=StorBokstavRöst
AllCapsVoice=AllaBokstäverStoraRöst
SmallCapsVoice=Kapitäler
GlobalVoice=GenerellRöst
KeyboardVoice=TangentbordRöst
MenuAndDialogVoice=MenyOchDialogRöst
OCRVoice=OCRRöst
 


Sektion för Mia HQ

Notera: Versaler läses med rösten Elin HQ Svenska.

[SVE-Message]
DisplayName=Meddelande
Parent=Global
VoiceName=Mia22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-PCCursor]
DisplayName=PC markör
Parent=Global
VoiceName=Mia22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS markör
Parent=Global
VoiceName=Mia22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Keyboard]
DisplayName=Tangentbord
Parent=Global
VoiceName=Mia22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Global]
DisplayName=Generell
Parent=None
VoiceName=Mia22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d
[SVE-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%
NormalVoice=*|0%|0%
BoldVoice=*|0%|0%
UnderlineVoice=*|0%|0%
ItalicVoice=*|0%|0%
StrikeoutVoice=*|0%|0%
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0%|0%
HighlightVoice=*|0%|0%
HugeTextVoice=*|0%|0%
LargeTextVoice=*|0%|0%
SmallTextVoice=*|0%|0%
TinyTextVoice=*|0%|0%
SuperscriptVoice=*|0%|0%
SubscriptVoice=*|0%|0%
ShadowVoice=*|0%|0%
EmbossVoice=*|0%|0%
EngraveVoice=*|0%|0%
OutlineVoice=*|0%|0%
HeadingLevel1Voice=*|0%|0%
HeadingLevel2Voice=*|0%|0%
HeadingLevel3Voice=*|0%|0%
HeadingLevel4Voice=*|0%|0%
HeadingLevel5Voice=*|0%|0%
HeadingLevel6Voice=*|0%|0%
LinkVoice=*|0%|0%
SpellingVoice=*|0%|-5%
QuotationVoice=*|0%|0%
SingleCapVoice=Elin22k_HQ|20%|0;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0%
SmallCapsVoice=*|20%|0%
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[SVE-MenuAndDialog]
DisplayName=Menyer och dialoger
Parent=Global
VoiceName=Mia22k_HQ
Volume=100
Rate=14
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x41d

[sve-UI Voice Alias translation]
; Note: Use this section to localize Voice Alias names.
; The key (left side) is the internal name.
; The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCMarkörRöst
MessageVoice=MeddelandeRöst
HeaderVoice=HuvudRöst
JAWSCursorVoice=JAWSMarkörRöst
NormalVoice=NormalRöst
BoldVoice=FetstilRöst
UnderlineVoice=UnderstrukenStilRöst
ItalicVoice=KursivStilRöst
StrikeoutVoice=GenomstruketRöst
DoubleStrikeoutVoice=DubbeltGenomstruketRöst
GraphicVoice=GrafikRöst
HighlightVoice=MarkeratRöst
HugeTextVoice=MycketStorTextRöst
LargeTextVoice=StorTextRöst
SmallTextVoice=LitenTextRöst
TinyTextVoice=MycketLitenTextRöst
SuperscriptVoice=UpphöjtRöst
SubscriptVoice=NedsänktRöst
ShadowVoice=SkuggatRöst
EmbossVoice=RelieffRöst
EngraveVoice=GraveratRöst
OutlineVoice=KontureratRöst
HeadingLevel1Voice=Rubriknivå1Röst
HeadingLevel2Voice=Rubriknivå2Röst
HeadingLevel3Voice=Rubriknivå3Röst
HeadingLevel4Voice=Rubriknivå4Röst
HeadingLevel5Voice=Rubriknivå5Röst
HeadingLevel6Voice=Rubriknivå6Röst
LinkVoice=LänkRöst
SpellingVoice=BokstaveringsRöst
QuotationVoice=CitatRöst
SingleCapVoice=StorBokstavRöst
AllCapsVoice=AllaBokstäverStoraRöst
SmallCapsVoice=Kapitäler
GlobalVoice=GenerellRöst
KeyboardVoice=TangentbordRöst
MenuAndDialogVoice=MenyOchDialogRöst
OCRVoice=OCRRöst
 


Sektion för Peter HQ

[ENU-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Peter22k_HQ
Volume=100
Rate=13
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-PCCursor]
DisplayName=PC Cursor
Parent=Global
VoiceName=Peter22k_HQ
Volume=100
Rate=13
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS Cursor
Parent=Global
VoiceName=Peter22k_HQ
Volume=100
Rate=13
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Peter22k_HQ
Volume=100
Rate=13
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Peter22k_HQ
Volume=100
Rate=13
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0%|0%
MessageVoice=*|0%|0%
HeaderVoice=*|0%|0%
JAWSCursorVoice=*|0%|0%
NormalVoice=*|0%|0%
BoldVoice=*|0%|0%
UnderlineVoice=*|0%|0%
ItalicVoice=*|0%|0%
StrikeoutVoice=*|0%|0%
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0%|0%
HighlightVoice=*|0%|0%
HugeTextVoice=*|0%|0%
LargeTextVoice=*|0%|0%
SmallTextVoice=*|0%|0%
TinyTextVoice=*|0%|0%
SuperscriptVoice=*|0%|0%
SubscriptVoice=*|0%|0%
ShadowVoice=*|0%|0%
EmbossVoice=*|0%|0%
EngraveVoice=*|0%|0%
OutlineVoice=*|0%|0%
HeadingLevel1Voice=*|0%|0%
HeadingLevel2Voice=*|0%|0%
HeadingLevel3Voice=*|0%|0%
HeadingLevel4Voice=*|0%|0%
HeadingLevel5Voice=*|0%|0%
HeadingLevel6Voice=*|0%|0%
LinkVoice=*|0%|0%
SpellingVoice=*|0%|-5%
QuotationVoice=*|0%|0%
SingleCapVoice=*|0|0;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0%
SmallCapsVoice=*|20%|0%
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[ENU-MenuAndDialog]
DisplayName=Menu and Dialog
Parent=Global
VoiceName=Peter22k_HQ
Volume=100
Rate=13
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
 


Sektion för Rachel HQ

[ENU-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Rachel22K_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-PCCursor]
DisplayName=PC Cursor
Parent=Global
VoiceName=Rachel22K_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-JAWSCursor]
DisplayName=JAWS Cursor
Parent=Global
VoiceName=Rachel22K_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Rachel22K_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Rachel22K_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
[ENU-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0
MessageVoice=*|0|0
HeaderVoice=*|0|0
JAWSCursorVoice=*|0|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0
ItalicVoice=*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0
DoubleStrikeoutVoice=*|0%|0%
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0
LinkVoice=*|0|0
SpellingVoice=*|0|-5%
QuotationVoice=*|0|0
SingleCapVoice=*|-20%|27%;*|-5%|0
AllCapsVoice=*|20%|0
SmallCapsVoice=*|20%|0
GlobalVoice=*|0%|0%
KeyboardVoice=*|0%|0%
MenuAndDialogVoice=*|0%|0%
OCRVoice=*|0%|0%;*|-5%|0
[ENU-MenuAndDialog]
DisplayName=Menu and Dialog
Parent=Global
VoiceName=Rachel22K_HQ
Volume=100
Rate=11
Pitch=10
Punctuation=2
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=20
SynthLangString=0x409
 


Sektion för Andreas HQ

[DEU-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Andreas22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x407
[DEU-PCCursor]
DisplayName=PCCursor
Parent=Global
VoiceName=Andreas22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x407
[DEU-JawsCursor]
DisplayName=JawsCursor
Parent=Global
VoiceName=Andreas22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x407
[DEU-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Andreas22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x407
[DEU-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Andreas22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x407
[DEU-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0;*|0|0
MessageVoice=*|0|0;*|5%|0
HeaderVoice=*|0|0;*|-5%|0
JAWSCursorVoice=*|0|0;*|-4%|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0;*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0;*|0|0
ItalicVoice=*|0|0;*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0;*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0;*|0|0
LinkVoice=*|0|0;*|15%|0
SpellingVoice=*|0|-20%
QuotationVoice=*|0|0;*|5%|0
SingleCapVoice=*|40%|0
AllCapsVoice=*|40%|0
SmallCapsVoice=*|0|0
OCRVoice=*|0|0
[DEU-MenuAndDialog]
DisplayName=MenuAndDialog
Parent=Global
VoiceName=Andreas22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x407


Sektion för Antonio HQ

[ESP-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Antonio22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x40A
[ESP-PCCursor]
DisplayName=PCCursor
Parent=Global
VoiceName=Antonio22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x40A
[ESP-JawsCursor]
DisplayName=JawsCursor
Parent=Global
VoiceName=Antonio22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x40A
[ESP-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Antonio22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x40A
[ESP-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Antonio22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x40A
[ESP-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0;*|0|0
MessageVoice=*|0|0;*|5%|0
HeaderVoice=*|0|0;*|-5%|0
JAWSCursorVoice=*|0|0;*|-4%|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0;*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0;*|0|0
ItalicVoice=*|0|0;*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0;*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0;*|0|0
LinkVoice=*|0|0;*|15%|0
SpellingVoice=*|0|-20%
QuotationVoice=*|0|0;*|5%|0
SingleCapVoice=*|40%|0
AllCapsVoice=*|40%|0
SmallCapsVoice=*|0|0
OCRVoice=*|0|0
[ESP-MenuAndDialog]
DisplayName=MenuAndDialog
Parent=Global
VoiceName=Antonio22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x40A


Sektion för Graham HQ

[ENG-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Graham22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x809
[ENG-PCCursor]
DisplayName=PCCursor
Parent=Global
VoiceName=Graham22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x809
[ENG-JawsCursor]
DisplayName=JawsCursor
Parent=Global
VoiceName=Graham22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x809
[ENG-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Graham22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x809
[ENG-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Graham22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x809
[ENG-Voice Aliases]
SpellingVoice=*|0|-5%
SingleCapVoice=*|50%|0
AllCapsVoice=*|50%|0
SmallCapsVoice=*|50%|0
[ENG-MenuAndDialog]
DisplayName=MenuAndDialog
Parent=Global
VoiceName=Graham22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x809
[Eng-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0;*|0|0
MessageVoice=*|0|0;*|5%|0
HeaderVoice=*|0|0;*|-5%|0
JAWSCursorVoice=*|0|0;*|-4%|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0;*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0;*|0|0
ItalicVoice=*|0|0;*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0;*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0;*|0|0
LinkVoice=*|0|0;*|15%|0
SpellingVoice=*|0|-20%
QuotationVoice=*|0|0;*|5%|0
SingleCapVoice=*|40%|0
AllCapsVoice=*|40%|0
SmallCapsVoice=*|0|0
OCRVoice=*|0|0
[enu-UI Voice Alias translation]
;Note: Use this section to localize Voice Alias names.
;The key (left side) is the internal name.
;The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCCursorVoice
MessageVoice=MessageVoice
HeaderVoice=HeaderVoice
JAWSCursorVoice=JAWSCursorVoice
NormalVoice=NormalVoice
BoldVoice=BoldVoice
UnderlineVoice=UnderlineVoice
ItalicVoice=ItalicVoice
StrikeoutVoice=StrikeoutVoice
DoubleStrikeoutVoice=DoubleStrikeoutVoice
GraphicVoice=GraphicVoice
HighlightVoice=HighlightVoice
HugeTextVoice=HugeTextVoice
LargeTextVoice=LargeTextVoice
SmallTextVoice=SmallTextVoice
TinyTextVoice=TinyTextVoice
SuperscriptVoice=SuperscriptVoice
SubscriptVoice=SubscriptVoice
ShadowVoice=ShadowVoice
EmbossVoice=EmbossVoice
EngraveVoice=EngraveVoice
OutlineVoice=OutlineVoice
HeadingLevel1Voice=HeadingLevel1Voice
HeadingLevel2Voice=HeadingLevel2Voice
HeadingLevel3Voice=HeadingLevel3Voice
HeadingLevel4Voice=HeadingLevel4Voice
HeadingLevel5Voice=HeadingLevel5Voice
HeadingLevel6Voice=HeadingLevel6Voice
LinkVoice=LinkVoice
SpellingVoice=SpellingVoice
QuotationVoice=QuotationVoice
SingleCapVoice=SingleCapVoice
AllCapsVoice=AllCapsVoice
SmallCapsVoice=SmallCapsVoice
KeyboardVoice=KeyboardVoice
MenuAndDialogVoice=MenuAndDialogVoice
GlobalVoice=GlobalVoice


Sektion för Leila HQ

[ARA-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Leila22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x401
[ARA-PCCursor]
DisplayName=PCCursor
Parent=Global
VoiceName=Leila22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x401
[ARA-JawsCursor]
DisplayName=JawsCursor
Parent=Global
VoiceName=Leila22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x401
[ARA-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Leila22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x401
[ARA-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Leila22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x401
[ARA-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0;*|0|0
MessageVoice=*|0|0;*|5%|0
HeaderVoice=*|0|0;*|-5%|0
JAWSCursorVoice=*|0|0;*|-4%|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0;*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0;*|0|0
ItalicVoice=*|0|0;*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0;*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0;*|0|0
LinkVoice=*|0|0;*|15%|0
SpellingVoice=*|0|-20%
QuotationVoice=*|0|0;*|5%|0
SingleCapVoice=*|40%|0
AllCapsVoice=*|40%|0
SmallCapsVoice=*|0|0
OCRVoice=*|0|0
[ARA-MenuAndDialog]
DisplayName=MenuAndDialog
Parent=Global
VoiceName=Leila22k_HQ
Volume=100
Rate=10
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x401


Sektion för Mette HQ

[DAN-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Mette22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x406
[DAN-PCCursor]
DisplayName=PCCursor
Parent=Global
VoiceName=Mette22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x406
[DAN-JawsCursor]
DisplayName=JawsCursor
Parent=Global
VoiceName=Mette22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x406
[DAN-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Mette22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x406
[DAN-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Mette22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x406
[DAN-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0;*|0|0
MessageVoice=*|0|0;*|5%|0
HeaderVoice=*|0|0;*|-5%|0
JAWSCursorVoice=*|0|0;*|-4%|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0;*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0;*|0|0
ItalicVoice=*|0|0;*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0;*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0;*|0|0
LinkVoice=*|0|0;*|15%|0
SpellingVoice=*|0|-20%
QuotationVoice=*|0|0;*|5%|0
SingleCapVoice=*|40%|0
AllCapsVoice=*|40%|0
SmallCapsVoice=*|0|0
OCRVoice=*|0|0
[DAN-MenuAndDialog]
DisplayName=MenuAndDialog
Parent=Global
VoiceName=Mette22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x406


Sektion för Zoe HQ

[NLB-Message]
DisplayName=Message
Parent=Global
VoiceName=Zoe22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x813
[NLB-PCCursor]
DisplayName=PCCursor
Parent=Global
VoiceName=Zoe22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x813
[NLB-JawsCursor]
DisplayName=JawsCursor
Parent=Global
VoiceName=Zoe22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x813
[NLB-Keyboard]
DisplayName=Keyboard
Parent=Global
VoiceName=Zoe22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x813
[NLB-Global]
DisplayName=Global
Parent=None
VoiceName=Zoe22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x813
[NLB-MenuAndDialog]
DisplayName=MenuAndDialog
Parent=Global
VoiceName=Zoe22k_HQ
Volume=100
Rate=12
Pitch=10
Punctuation=1
SpellRateDelta=-5
UppercasePitchDelta=50
SynthLangString=0x813

[nlb-Voice Aliases]
PCCursorVoice=*|0|0;*|0|0
MessageVoice=*|0|0;*|5%|0
HeaderVoice=*|0|0;*|-5%|0
JAWSCursorVoice=*|0|0;*|-4%|0
NormalVoice=*|0|0
BoldVoice=*|0|0;*|0|0
UnderlineVoice=*|0|0;*|0|0
ItalicVoice=*|0|0;*|0|0
StrikeoutVoice=*|0|0;*|0|0
GraphicVoice=*|0|0
HighlightVoice=*|0|0
HugeTextVoice=*|0|0
LargeTextVoice=*|0|0
SmallTextVoice=*|0|0
TinyTextVoice=*|0|0
SuperscriptVoice=*|0|0
SubscriptVoice=*|0|0
ShadowVoice=*|0|0
EmbossVoice=*|0|0
EngraveVoice=*|0|0
OutlineVoice=*|0|0
HeadingLevel1Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel2Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel3Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel4Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel5Voice=*|0|0;*|0|0
HeadingLevel6Voice=*|0|0;*|0|0
LinkVoice=*|0|0;*|15%|0
SpellingVoice=*|0|-20%
QuotationVoice=*|0|0;*|5%|0
SingleCapVoice=*|40%|0
AllCapsVoice=*|40%|0
SmallCapsVoice=*|0|0
OCRVoice=*|0|0

[nlb-UI Voice Alias Translation]
;Note: Use this section to localize Voice Alias names.
;The key (left side) is the internal name.
;The value (right side) is the display name.
PCCursorVoice=PCCursorStem
MessageVoice=BerichtStem
HeaderVoice=KopStem
JAWSCursorVoice=JAWSCursorStem
NormalVoice=NormaalStem
BoldVoice=VetStem
UnderlineVoice=OnderstreeptStem
ItalicVoice=CursiefStem
StrikeoutVoice=DoorgehaaldStem
DoubleStrikeoutVoice=DubbelDoorgehaaldStem
GraphicVoice=AfbeeldingStem
HighlightVoice=MarkeerStem
HugeTextVoice=GigantischeTekstStem
LargeTextVoice=GroteTekstStem
SmallTextVoice=KleineTekstStem
TinyTextVoice=MiniTekstStem
SuperscriptVoice=SuperscriptStem
SubscriptVoice=SubscriptStem
ShadowVoice=SchaduwStem
EmbossVoice=ReliëfStem
EngraveVoice=GraveerStem
OutlineVoice=ContourStem
HeadingLevel1Voice=Kopniveau1Stem
HeadingLevel2Voice=Kopniveau2Stem
HeadingLevel3Voice=Kopniveau3Stem
HeadingLevel4Voice=Kopniveau4Stem
HeadingLevel5Voice=Kopniveau5Stem
HeadingLevel6Voice=Kopniveau6Stem
LinkVoice=LinkStem
SpellingVoice=SpellingStem
QuotationVoice=CitaatStem
SingleCapVoice=HoofdletterStem
AllCapsVoice=AllesHoofdletterStem
SmallCapsVoice=KleineHoofdletterStem
KeyboardVoice=ToetsenbordStem
MenuAndDialogVoice=MenuEnDialoogStem
GlobalVoice=GlobaleStem
OCRVoice=OCRStem


Stäng fönster