Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Surfa på Internet med JAWS och MAGic!

Bild av en haj och orden Freedom Scientific Presenterar, Surfa på - Surfa på Internet med JAWS & MAGic.

Lär dig hur du använder JAWS® skärmläsare och MAGic® skärmförstoring för att läsa och navigera på Internet! Vill du bli en kompetent JAWS- eller MAGicanvändare på Internet? Vill du lära dig hur JAWS eller MAGic kan hjälpa dig att navigera i den oändliga källan till underhållning, utbildning och information som finns på Internet? Surfa på! - Surfa på Internet med JAWS och MAGic kommer lära dig att använda JAWS för att läsa och arbeta med alla sorters HTML-sidor, som Internetsidor, hjälpsystem, webb-baserade program med mera. Du kommer att lära dig hur du använder de kraftfulla funktionerna i JAWS och MAGic så att du kan surfa bättre på Internet.

JAWS Tips:JAWS erbjuder aktuell hjälp för många olika saker du kan stöta på när du är på en webbsida. För att läsa hjälpinformationen för den aktuella sidan eller elementet på en webbsida, tryck INSERT+F1. För allmän hjälp på engelska för Internet Explorer®, tryck INSERT+F1 två gånger i snabb följd när Internet Explorer är det aktiva fönstret. För hjälp med tangentbordskommandon för Internet Explorer med JAWS, tryck INSERT+H.

MAGic Tips: MAGic krävs inte för att använda Surfa på, men det kan vara praktiskt att använda både JAWS och MAGic samtidigt. Genom Surfa på ger vi tips och råd för användning av endast JAWS, endast MAGic samt användning av de båda tillsammans.

Detta är den senaste versionen av Surfa på! - Surfa på Internet med JAWS och MAGic, och det är utformat för användning med JAWS 13 och senare och MAGic 11 eller senare. Vissa av funktionerna som beskrivs kan saknas i tidigare versioner. Du kan ladda ner den senaste versionen av JAWS eller MAGic från Freedom Scientifics nedladdningssida.

För nya användare: Dessa sidor visar information och övningar som är tänkta att genomföras i en viss ordning. Om du hoppar runt, kan du missa viktig information, så vi rekommenderar att du första gången följer den ordning som visas nedan från början till slutet. Många av övningssidorna och sidorna med kommandon i Surfa på öppnas i ett nytt explorer-fönster. Du kan trycka ALT+TAB för att flytta mellan de öppna fönstren. Kom också ihåg att stänga de öppna fönstren genom att trycka ALT+F4 när du är klar med dem.

När du startar Surfa på kan du även få en varning för aktivt innehåll. Det kan vara något som liknar följande: "Säkerhetsvarning - att tillåta aktivt innehåll såsom skript och ActiveX kontroller kan vara användbart, men aktivt innehåll kan skada din dator. Är du säker på att du vill låta denna fil köra aktivt innehåll?" Det är ingen fara att välja Ja för att tillåta aktivt innehåll i Surfa på.

OBS:Om du hör ett Windows® ljud i Internet Explorer 8 och tidigare, och noterar att informationsfältet kommer fram nära överkanten av skärmen, tryck ALT+N för att flytta dit och MELLANSLAG för att aktivera det. Välj "Tillåt blockerat innehåll" i snabbmenyn och tryck ENTER för att stänga menyn. Internet Explorer kan blockera Javaskriptet som används i kombinationsrutan "Hoppa till sida" längst ner på varje sida. Du behöver bara göra detta en gång per session.

I Internet Explorer 9 eller senare har informationsfältet ersatts av meddelandefältet, som visas nederst på skärmen när det kommer fram. Tryck ALT+N för att flytta dit och tryck sedan TABB för att flytta genom dem tillgängliga knapparna.

Inställning för Internet Explorer eller Firefox

Webbsidan Surfa på är en serie med träningsmoduler baserade på följande instruktioner i ett Webbläsarfönster och skifte till praktiska övningsexempel i ett separat Webbläsarfönster. Du kan enkelt byta mellan två fönster med tangentkommandot ALT+TABB. Dem nyare versionerna av både Firefox och Internet Explorer använder Webbsökning med flikar, där nya fönster öppnas i en flik inom det aktuella fönstret som motsats till utanför det aktuella fönstret. Vi behandlar Webbsökning med flikar senare i Surfa på, men i träningssyfte rekommenderar vi att du ändrar några inställningar i Firefox och Internet Explorer. Du kan fortfarande använda Webbsökning med flikar i båda Webbläsarna också efter du gjort dessa förändringar. Använd dem två länkarna nedanför för att besöka sidor där du kan hitta instruktioner för hur du ändrar antingen Firefox eller Internet Explorer. Notera att om du inte gör dessa rekommenderade förändringar, kan dina resultat bli annorlunda än vad som beskrivs här i Surfa på.

Välj någon av följande länkar för information om hur Webbläsarna ställs in för Surfa på:

JAWS-tangenten och MAGic-tangenten

Du kommer ibland att få referenser till JAWS-tangenten eller MAGic-tangenten vid användning av JAWS eller MAGic. Dessa är tangenterna som används av JAWS eller MAGic i kombination med andra tangenter på tangentbordet för att utföra olika funktioner. Till exempel läser JAWS-tangenten+T titeln på aktuellt dokument. MAGic-tangenten+F7 öppnar en lista med länkar på en webbsida.

Standard JAWS- och MAGic-tangenter är följande:

JAWS-tangenten kan ändras från INSERT till CAPS LOCK eller SCROLL LOCK. Detta kan göras genom att öppna listan med JAWS hjälpprogram (INSERT+F2) och välja Inställningscenter. JAWSTangent för antingen desktop eller laptop layout kan hittas i trädvyn, i noden Tangentbord. Detta måste ändras i standardinställningarna.

OBS: JAWS Inställningscenter, introducerad i JAWS 12, diskuteras ytterligare i modulen med namnet Tillfälliga och permanenta förändringar.

MAGic-tangenten kan ändras från CAPS LOCK till UTÖKAD INSERT,NUM INSERT,BÅDA INSERT, eller SCROLL LOCK. Detta kan göras i Verktygsmenyn (ALT+V), Tangentbordsprogrammet, dialogrutan MAGic-tangent) (ALT+M).

Genom Surfa på, refererar vi till INSERT som JAWS-tangent och CAPS LOCK som MAGic-tangent. Om du använder JAWS med Laptop-layout kan du vilja ändra antingen JAWS-tangent eller MAGic-tangent om du kör JAWS och MAGic samtidigt, eftersom de i detta fall båda försöker använda CAPS LOCK, Då kommer JAWS att vinna och du kan inte få full funktionalitet för tangentbordskommandon till MAGic.

Surfa på! Låt oss se vart JAWS och MAGic kan ta oss:

Navigera på webbsidor
Tillfälliga och permanenta ändringar
Tabeller
Formulär
Frames
Språk
Musöver
Hantera svåra sidor
Använda JAWS Sökkommando
Skumläsning
Platsmärken och Anpassad sidsummering
Anpassade Webbinställningar
Tal och ljudscheman
Anpassade etiketter
Sökmotorer
Använda HTML hjälpsystem
Inställningspaketeraren
Aria Live Regioner
Aria Live Regioner, Atomic