Den här sidan använder Javaskript. Din Webbläsare stödjer inte Javaskript eller så har du avaktiverat det. För att se den här sidan så som det är tänkt att den skall visas, vänligen använd en Webbläsare där Javaskript har aktiverats.

Hantera svåra sidor

JAWS gör läsning och användning av Internet enkelt och roligt. Men konstruktörer av webbsidor måste följa vissa riktlinjer för att göra sina sidor tillgängliga för JAWS och andra skärmläsare. JAWS läser de flesta sidor ändå, även om de inte är gjorda med tanke på tillgänglighet. Ibland kan du komma till en sida som är dåligt designad eller svår att använda med JAWS. I detta avsnitt kommer du att lära dig en del tricks för att hantera dessa svåra webbsidor.

Läsa sidor som uppdateras automatiskt

Vissa webbsidor uppdateras - eller laddas om - automatiskt efter en viss tid. Normalt görs detta för att uppdatera informationen på sidan löpande. När en webbsida laddas om, flyttar JAWS till början av sidan. Detta kan avbryta det du höll på med. För att se ett exempel på en sida som gör detta, gå till uppdaterande version av E-stocks exempelsida och försök läsa genom den. Denna version av E-Stocks exempelsida är skapad så att den uppdateras var tjugonde sekund så att du skall kunna genomföra denna lektion.

JAWS Tips: Notera att JAWS berättar hur ofta denna sida laddas om. Du måste ha användarnivå Nybörjare för att få detta meddelande.

ÖVNING: Följ nedanstående steg för att göra så att sidor som automatiskt uppdateras blir enklare att arbeta med:

 1. Gå till den uppdaterande versionen av E-Stocks exempelsida.
 2. Tryck INSERT+V. Snabbinställningar öppnas med fokus i sökfältet.
 3. Skriv siduppdatering i sökfältet. Trädvyn nedanför sökfältet filtrerar ut alla objekt som inte matchar söksträngen.
 4. Tryck PIL NER för att flytta till inställningen Siduppdatering för den virtuella markören.
 5. Tryck MELLANSLAG för att välja "Av".
 6. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Snabbinställningar stängs och förändringarna sparas.
 7. Prova nu att läsa igenom den uppdaterande versionen av E-Stocks exempelsida igen. Sidan uppdateras fortfarande var 20 sekund, men du kan läsa texten utan att bli avbruten eller hamna tillbaka vid början av texten.

OBS: Den här metoden håller kvar den virtuella PC markören på rätt plats på sidan, men när JAWS gör detta, ser inte JAWS förändringarna på sidan. Tryck INSERT+ESC när du hör att sidan har laddats om för att utföra en skärmuppdatering för JAWS virtuella buffert. Den virtuella PC markören kommer att vara i samma position och nu kommer du också att ha den senaste informationen i den virtuella bufferten.

Arbeta med felaktigt namngivna bilder

Ibland kopplar inte en konstruktör av webbsidor en alternativ text, en titel eller en lång beskrivning till en bild på sidan. JAWS ignorerar bilder som dessa eftersom programmet inte kan ge dig någon användbar information. Men om bilden samtidigt är en länk, berättar JAWS bildens plats (eller sökväg). Du kan även se den adress som bildlänken går till.

JAWS Tips: Du kan även låta JAWS notera bilder på sidor som saknar beskrivande text och inte är länkar. Alternativt kan du ställa in JAWS så att den ignorerar alla bilder på sidan. För att göra detta, tryck INSERT+V för att öppna Snabbinställningar. Leta efter "Grafikvisning - namngivna" och välj "Alla" för att höra alla bilder på sidan, eller välj "inga" om du inte vill att JAWS skall annonsera någon bild.

Bilden under detta stycke är Freedom Scientifics logo. Den är även en länk till Freedom Scientifics webbsida. Bilden har ingen beskrivande text. När du flyttar till bilden, läser JAWS namnet på filen. Tyvärr är filens namn i detta fall inte beskrivande.ÖVNING: Följ nedanstående steg för att få mer information om denna bild:

 1. Tryck INSERT+V. Dialogrutan Snabbinställningar kommer fram. Fokus är i sökfältet.
 2. Skriv in otaggade. Snabbinställningar filtrerar ut allt som inte matchar söktermen.
 3. Tryck PIL NER för att flytta till "Visa otaggade grafiska länkar - bildkälla" i inställningarna för virtuell markör.
 4. Tryck MELLANSLAG för att välja "Otaggade grafiska länkar - URL".
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Snabbinställningar stängs och förändringarna sparas.
 6. Tryck G för att vara säker på att fokus är tillbaka på bildlänken Freedom Scientific logo. Notera att JAWS nu läser adressen som denna länk går till, vilken är www.freedomscientific.com.

OBS: Följ stegen här ovanför och ändra tillbaka denna inställning till "Visa Otaggade grafiska länkar - bildkälla" när du har testat klart detta.

Ignorera Flashinnehåll

Vissa webbsidor använder ett format som kallas Flash för att visa animerat, dynamiskt innehåll. Du kan välja Flash-länkar, aktivera knappar, läsa information och skriva i textfälten på samma sätt som på de flesta webbsidor, om den som gjorde sidan tänkte på tillgängligheten. Flashfilmer presenteras som en del av sidan, och JAWS noterar när du kommer till och lämnar en animering.

Eftersom Flash är ett grafiskt format, kan vissa sidor som använder Flash ha lite eller inget användbart textinnehåll som JAWS kan läsa och använda för att berätta för dig vad som finns på skärmen. Det finns en inställning i JAWS som hjälper dig att arbeta med denna typ av sidor.

ÖVNING: Freedom Scientifics webbsida innehåller flera olika typer av flash. Följ nedanstående instruktioner för att undersöka en flashfilm för MAGic skärmförstoringsprogram på en annan del av Freedom Scientifics webbsida:

 1. Öppna MAGic screen magnification flash movie.
 2. Tryck CTRL+HOME för att vara säker på att den virtuella markören är överst på sidan.
 3. Tryck PIL NER för att flytta genom flashfilmen och utforska dess olika knappar.
 4. Prova att experimentera med flashknapparna genom att trycka ENTER på någon av dem.

OBS: SE TILL ATT SKYDDA DINA ÖRON! Volymen kan ändras när du spelar media av olika typer. Var försiktig och flytta hörlurarna bort från dina öron innan du börjar spela en ny typ av audio/videofil. För att pausa när filmen börjat spelas, leta upp pauseknappen och tryck ENTER på den.

 1. Sedan, fortfarande i MAGic flashsida, öppna Snabbinställningar genom att trycka INSERT+V. Fokus är i sökfältet.
 2. Skriv flash i sökfältet. Snabbinställningar filtrerar ut allt i trädvyn nedanför sökfältet som inte matchar söktermen.
 3. Tryck PIL NER tills fokus flyttas till objektet Upptäck flashfilmer - På i inställningarna för virtuell markör.
 4. Tryck MELLANSLAG för att stänga av detta val för att ignorera Flashinnehåll på webbsidor.
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Snabbinställningar stängs och förändringarna sparas.
 6. Försök nu köra TOPAZ flashfilm igen. Vad hör du? Endast orden "What is MAGic" och inget annat. Detta är titeln på Webbsidan. Det enda som finns på denna Webbsida är flash video och inget annat.

Detta demonstrerar hur värdefullt det är att ha möjlighet att läsa tillgängliga flash på webbsidor. När de är rätt gjorda, kan alla ha tillgång till dem. Du kan ställa in JAWS till att ignorera flash på webben, men du kan också missa viktig information genom att göra så.

OBS: Använd stegen här ovanför och ställ tillbaka JAWS till Upptäck flashfilmer - På när du är klar.

Få mer information om länkar

Ibland är texten i en länk inte särskilt tydligt beskrivande. Till exempel kan en Webbsida ha en länk som heter "Klicka här". För att ändra hur JAWS läser länkar på en webbsida, gör så här:

 1. Tryck INSERT+V. Snabbinställningar öppnas med fokus i sökfältet.
 2. Skriv textlänkar i sökfältet. Snabbinställningar filtrerar ut allt i trädvyn nedanför sökfältet som inte matchar söktermen.
 3. Tryck PIL NER för att hitta "Visa textlänkar med skärmtext" i inställningarna för virtuell markör.
 4. Tryck MELLANSLAG för att skifta mellan tillgängliga alternativ. Du hittar följande val:
 5. Just nu, tryck ESC för att gå ut ur dialogrutan Snabbinställningar.

Det följande är ett exempel på en länk med både skärmtext och attributet title:

JAWS Utbildningshögkvarter

ÖVNING: Följ instruktionerna nedan för att ändra tillfälliga inställningar mellan skärmtext och titel och notera hur JAWS läser med de olika inställningarna:

 1. Tryck INSERT+V för att öppna dialogrutan Snabbinställningar.
 2. Skriv textlänkar i sökfältet. Snabbinställningar filtrerar ut allt i trädvyn nedanför sökfältet som inte matchar söktermen.
 3. Tryck PIL NER för att hitta "Visa textlänkar med skärmtext" i inställningarna för virtuell markör.
 4. Tryck MELLANSLAG för att byta mellan dem tillgängliga alternativen tills du hittar Visa textlänkar med - Titel.
 5. Tryck TABB för att flytta fokus till knappen OK, och aktivera den sedan med MELLANSLAG. Snabbinställningar stängs och förändringarna sparas.
 6. Läs nu länken igen.
 7. Öppna JAWS länklista med INSERT+F7 och notera att titeln nu dyker upp även här.
 8. Tryck ESC för att stänga listan med länkar när du är klar.

OBS: Följ stegen här ovanför när du är klar och ändra tillbaka JAWS till Visa textlänkar - Skärmtext i inställningarna för virtuell markör igen.

ÖVNING: Nästa två länkar har båda samma skärmtext, men innehåller olika titlar. Vilken av dem två länkarna gäller för att lära mera om PAC Mate? Följ instruktionerna här ovanför för att ändra JAWS från att Visa textlänkar - Skärmtext i inställningarna för virtuell markör, till att Visa textlänkar - Titel. Öppna nu JAWS länklista med INSERT+F7 och hitta dessa två länkar. Hur läses dessa länkar i länklistan? När du är klar, försäkra dig om att ändra tillbaka JAWS till sin standardinställning, Visa textlänkar - Skärmtext. Se på länkarna igen med JAWS länklista.

Lär dig mera

Lär mera

Hoppa över sidnavigering

Många sidor har element för sidnavigering, såsom navigeringsfält eller en lång serie med länkar överst på varje sida. Dessa länkar är ett sätt att hjälpa besökarna runt på webbplatsen. Men design som denna kan göra det svårt för användare av skärmläsare att komma fram till innehållet på varje sida, eftersom du måste läsa igenom alla länkarna först.

TIPS:Vissa platser har en länk överst på sidan som heter "Hoppa över inledande länkar", "Hoppa över navigation" eller något liknande. Du kan använda dessa länkar för att flytta förbi platsens navigering och komma till sidans innehåll.

För att hoppa förbi navigeringslänkar, knappar eller andra element använd navigeringstangenten N. Navigeringstangenten N flyttar dig till nästa samlade text som inte är en länk. Normalt kan du med några tryckningar på N komma direkt till huvudinnehållet på sidan.

Använda Informationsfältet i Internet Explorer 8 och tidigare

Internet Explorer kan blockera en del webbinnehåll. Oftast är det popup-fönster och annat aktivt innehåll som blockeras. När Internet Explorer blockerar innehåll, hör du ett ljud och ett meddelande dyker upp på Informationsfältet. Informationsfältet finns under adressfältet nära överkanten på skärmen och ger information om nedladdning, blockerade popup-fönster och andra aktiviteter. Detta hjälper dig att undvika skadliga filer som du annars kunde ha laddat ner från Internet.

För att flytta till och läsa Informationsfältet, tryck ALT+N. Du kan sedan trycka MELLANSLAG för att öppna Informationsfältets meny så du kan låta Internet Explorer visa innehållet. För att dölja Informationsfältet och återgå till sidan du kom från, tryck ESC. Informationsfältet stängs också om du väljer något av menyobjekten för att utföra en åtgärd.

Använda Informationsfältet i Internet Explorer 9 och senare

Informationsfältet har ersats av meddelandefältet i Internet Explorer 9 och senare. Det visas nederst på skärmen. Tryck ALT+N för att flytta till det. Det har en eller flera knappar som du kan flytta till genom att trycka TABB eller SKIFT+TABB. Det är möjligt att flytta ut ur meddelandefältet om du TABBAR för långt. Om du hör knappen stäng, som är den sista knappen i meddelandefältet. Fokus flyttas till adressfältet när du trycker TABB en gång till. Om du trycker SKIFT+TABB kommer fokus att återvända till meddelandefältet om du går för långt, eller du kan också trycka ALT+N igen. För att dölja meddelandefältet och återvända till den sida du kom från, tryck ESC. Meddelandefältet stängs också om du väljer någon av dem tillgängliga knapparna för att utföra en åtgärd.

VidMusÖver

Använd tangentkombinationen INSERT+CTRL+ENTER för att utforska Vid mus över händelser närhelst du stannar till på en länk där JAWS rapporterar en.

ÖVNING: Öppna sidan Musöver i Surfa på Webbplatsen och följ med i instruktionerna nedanför.

Utvecklare av Webbsidor använder Musöver för att visa text eller bilder när en besökare flyttar muspekaren över en särskild del av sidan. När en användare flyttar muspekaren över något av produktnamnen på denna exempelsida, som egentligen är grafiska länkar, visar sidan en kort sammanfattning av produkten. När användaren klickar på grafiken, tar sidan dem till Freedom Scientific Webbsida för att erbjuda ytterligare resurser.

OBS: Två olika saker händer här beroende på om du bara flyttar musmarkören över grafiken eller faktiskt aktiverar länken.

JAWS säger, "Vid musöver" när du flyttar till ett element med ett OnMouseOver. OnMouseOver är ett attribut som utvecklare av Webbsidor lägger till till HTML elementen för att möjliggöra funktionen vid musöver.

Öppna sidan musöver i Surfa på Webbplatsens exempelsida. Läs först igenom sidan. Den är relativt kort. Notera att efter den första rubriken, är det fyra Vid musöver länkar som JAWS identifierar. Fortsätt att läsa och du kommer att höra ett kort stycke text som börjar "Den här sidan är utformad för att demonstrera användningen av attributet Vid musöver. När en musanvändare flyttar pekaren över bildlänkarna ..." Fortsätt och läs igenom denna text. När du aktiverar en Vid musöver i nästa serie med steg, kommer denna text att ändras på skärmen.

Om du aktiverar en Vid musöver med JAWS flyttar egentligen musmarkören över den grafiska länken åt dig. Du gör detta genom att trycka INSERT+CTRL+ENTER När du hör JAWS annonsera Vid musöver länkar. För att se hur JAWS samspelar med Vid musöver på Webbsidor, gör följande:

 1. Gå till sidan Musöver i Surfa på Webbplatsens exempelsida och tryck PIL NER tills du flyttar till någon av dem grafiska länkarna med ett Vid musöver.
 2. Tryck INSERT+CTRL+ENTER för att aktivera Vid musöver för den länken.
 3. JAWS annonserar att sidan har ändrats på en speciell rad. På skärmen, har den korta beskrivande texten som summerade hur sidan användes med en mus ersatts av text som beskriver produkten.
 4. Tryck J, skriv radnumret JAWS läste upp, och tryck ENTER. JAWS flyttar dig direkt till den plats på sidan där den nya texten visas. Genom att använda kommandot Gå till rad (J) på detta sätt låter det dig läsa ny information som kommer fram på sidan när du aktiverar en Vid musöver. Ta dig tid att läsa igenom den nya texten.
 5. Tryck SKIFT+J för att flytta tillbaka till den grafiska länken. Om du håller SKIFT nedtryckt när du använder kommandot Gå till rad, flyttas du tillbaka till din föregående position på sidan.
 6. Tryck ENTER för att aktivera länken. Det tar dig till Freedom Scientific Webbplats. Du kan trycka BACKSTEG för att återvända till föregående sida.
 7. Försök att flytta till dem andra Vid musöver länkarna och följ dessa samma steg för mera övning.

JAWS Tips: Notera att om man trycker ENTER eller INSERT+CTRL+ENTER kan det ge väldigt olika resultat med vissa Webbsidors element. Om du trycker INSERT+CTRL+ENTER flyttar det bara muspekaren över elementet, men om du trycker ENTER klickar det egentligen på elementet och flyttar dig till den nya sidan, eller något annat ställe på den aktuella sidan beroende på Webbutvecklarens avsikt.