Gå direkt till textinnehållet Logotyp
Freedom Scientific - till startsidan

Vad är nytt i JAWS 2020

Publicerad: 26/6, 2023

Mindre dubbel uppläsning av ledtexter i formulär

När du navigerar i och fyller i formulär på webben så har det blivit vanligare och vanligare att webbsidesmakarna inkluderar ledtexten inuti fältet, utöver att de kopplar en tillgänglighetstagg till fältet. Medan personer som inte använder skärmläsare endast ser den skrivna ledtexten så får de som använder en skärmläsare både ledtexten och tillgänglighetstaggen visad i punktskrift samt uppläst med tal. Ofta har webbsidesmakaren kopplat samma text till båda så att det verkar som att skärmläsaren upprepar sig. I JAWS 2020 har vi minskat ordentligt på den dubbla uppläsningen av formulärfält när du navigerar med hjälp av tal och punktskrift genom att jämföra ledtexten och dessa taggar och sedan endast läsa upp och visa båda i punktskrift i fall de är olika.

 

Förbättrat stöd för JAWS-markören och den osynliga markören i Windows 10 Universal-appar

I åratal har JAWS-användare förlitat sig på JAWS-markören (NUM-MINUS) och den osynliga markören (NUM-MINUS snabbt två gånger) för att läsa av och interagera med områden i ett program dit PC-markören inte kan gå. Detta inkluderar att läsa textinformation som finns på skärmen men inte går att förflytta fokus till samt att interagera med kontroller som endast är åtkomliga genom att använda en mus, eftersom muspekaren kommer att följa JAWS-markören och NUM-SNEDSTRECK och NUM-STJÄRNA utför ett vänster- resp. högerklick. Off-screen-modellen (OSM) som traditionellt har använts för att stödja JAWS-markören och den osynliga markören blir mindre och mindre tillgänglig vartefter nyare teknologi såsom UIA, som särskilt återfinns i Windows universal-appar såsom Kalkylatorn och Windows Store, uteslutande används för att komma åt innehåll på skärmen. Detta resulterar i att JAWS-markören och den osynliga markören blir oanvändbara när man försöker navigera i dessa fönster. Allt du fick höra när du läste av skärmen i de fallen var "blank". Detta är för att den moderna teknologin som för närvarande används inte kan läsas av med den traditionella OSM. I dessa fall var den enda lösningen att använda pekmarkören, som de flesta användarna inte är lika bekanta med. JAWS 2020 upptäcker numera när fokus är i ett program där OSM inte stöds och kommer automatiskt att använda den nya JAWS-skanningsmarkören i dessa situationer. Du kommer att använda samma navigeringskommandon som du skulle ha gjort med den traditionella JAWS-markören eller den osynliga markören.

Om du till exempel öppnar Kalkylatorn eller Windows Store i JAWS 2020 och trycker NUM-MINUS så kommer du nu att höra JAWS säga "JAWS-skanningsmarkör" eftersom dessa är appar som inte stödjer OSM. Du kan sedan använda PILTANGENTERNA som du alltid har gjort för att förflytta dig tecken för tecken, ord för ord, rad för rad, likaväl som INSERT+PIL UPP för att läsa upp aktuell rad eller PAGEUPPAGEDOWNHOME och END. Muspekaren kommer också att fortsätta att följa med som den alltid har gjort. Enda skillnaden är att markören inte förflyttar sig uppifrån och ner eller från vänster till höger. Istället förflyttar den sig objekt för objekt beroende på hur utvecklaren lagt upp appen.

Även om detta fungerar på flera ställen så finns det fortfarande områden där mer arbete krävs av Freedom Scientific. Om du till exempel använder Office 365 och försöker läsa din Kontoversionsinformation med JAWS-markörkommandon så är det fortfarande inte möjligt att navigera och läsa på dessa ställen. Det arbetet pågår och vi planerar att ha en uppdatering för detta snart i version 2020. Håll dig uppdaterad.

 

OCR uppdaterad för att använda senaste OmniPage

Tolkningsmotorn som används av JAWS OCR-funktion har uppdaterats till Kofax OmniPage 20, tidigare ägt av Nuance. Detta ger bättre exakthet vid tolkning av text från skärmbilder såväl som text från skannade bilder inhämtade med en PEARL-kamera eller skanner.

För användare som behöver kunna utföra OCR på hebreiska eller arabiska så installeras dessa språk automatiskt tillsammans med engelska och alla västeuropeiska nerladdningar av JAWS och Fusion.

 

Växling av den virtuella markören nu specifik per flik i Google Chrome

Idag finns det många webbappar där användning av den virtuella markören inte är det bästa sättet att arbeta på. Ett exempel på detta kan vara i fall du använder Gmail i Chrome-webbläsaren. I dessa fall verkar det vettigt att slå av den virtuella markören genom att trycka INSERT+Z och sedan använda denna app med PC-markören. Många användare öppnar också regelbundet flera flikar (CTRL+T) så att de enkelt kan komma åt olika sidor såsom GMail plus ytterligare en eller två sidor genom att förflytta sig mellan de öppna flikarna med hjälp av CTRL+TABB. Detta kan bli frustrerande eftersom du konstant behöver trycka INSERT+Z för att få rätt markör att användas när du växlar mellan flikar.

Med början i version 2020 så introducerar vi ett alternativ för att hjälpa JAWS att automatiskt komma ihåg statusen för den virtuella markören för varje flik när du har ställt in den. JAWS kommer också att meddela huruvida den virtuella markören är på eller av när du förflyttar dig mellan olika flikar. När du stänger webbläsaren eller startar om JAWS så kommer JAWS att gå tillbaka till dess standardbeteende så du kommer att behöva ställa in detta varje dag som du använder det.

Denna funktion är på som standard. För att slå på eller av det här alternativet, gör följande:

 1. Tryck INSERT+6 för att öppna Inställningscenter.
 2. Tryck CTRL+SKIFT+D för att ladda standardfilen.
 3. Skriv "webb" i sökfältet.
 4. Tryck PIL NER tills du hittar "Virtuell markör på/av beroende på webbläsarflik".
 5. Tryck MELLANSLAG för att ändra inställningen och välj sedan OK.

Slå på/av JAWS-ljuden för talstöd på begäran

Talstöd på begäran, som introducerades i JAWS och Fusion 2018, låter dig begränsa mängden JAWS-prat som du hör när du navigerar i fönster och dokument eller utför andra åtgärder med hjälp av kortkommandon och aktiveras genom att använda ett praktiskt skiktat kommando (INSERT+MELLANSLAG följt av S). För JAWS-användare som förlitar sig mycket på punktskrift eller för användare av Fusion som kan se bra nog för att använda skärmen för att följa fokus kan för mycket prat vara överväldigande medan man navigerar med hjälp av tangentbordet och musen. Som standard pratar JAWS endast för en begränsad uppsättning skärmläsningskommandon vid talstöd på begäran, såsom att läsa upp aktuellt tecken, ord, rad, fönstertitel osv. Windows-navigeringskommandon såsom att förflytta sig till nästa eller föregående tecken, rad eller ord pratar inte. Vänd dig till avsnittet Talstöd på begäran i JAWS-hjälpen för en fullständig lista över kommandon som pratar i detta läge.

JAWS och Fusion 2020 låter dig nu ange huruvida JAWS-genererade ljud ska höras eller inte när talstöd på begäran är aktivt. JAWS-ljud inkluderar ljudet som hörs när du trycker INSERT+MELLANSLAG för att utföra ett skiktat kommando såväl som ljudet som hörs när en adress slutförs i Outlook. Som standard kommer JAWS-ljud att fortsätta höras. Om du inte vill höra JAWS-ljud när talstöd på begäran är aktivt eller när talet är helt tystat, öppna Inställningscenter, expandera gruppen Talinställningar, expandera gruppen Mindre tal inställningar och avmarkera kryssrutan "Spela JAWS-ljud". Du kan även anpassa andra inställningar för talstöd på begäran i denna grupp.

 

Filtrera kontrolltecken i punktskrift

Beroende på vilket program du använder så kan kontrolltecken användas för att representera vissa dokumentelement som sidbrytningar och radbrytningar. JAWS låter dig nu ställa in huruvida dessa kontrolltecken ska visas på punktdisplayen eller inte. Som standard visar inte JAWS dessa kontrolltecken i punktskrift för att hjälpa till att ge en jämnare läsupplevelse. Det kan dock finnas tillfällen då att visa kontrolltecken i punktskrift kan vara till hjälp när du redigerar text.

För att visa kontrolltecken i punktskrift, öppna Inställningscenter, expandera Uppläsning, expandera Korrekturläsning och avmarkera kryssrutan "Filtrera kontrolltecken såsom sidbrytningar". Kontrolltecken kommer att visas korrekt för både datapunktskrift och litterär punktskrift.

 

Generella förändringar som svar på kundförfrågningar

 • Vid surfning på Internet kommer JAWS som standard inte längre att säga "klickbar" när du förflyttar dig till olika delar på sidan.
 • Du ska inte längre höra meddelandet "Tryck JAWS-tangent+ALT+R för att höra beskrivande text" när du navigerar bland formulärfält och vissa andra objekt på webbsidan.
 • Tagit bort ovidkommande "Insert F1 Hjälp"-meddelanden som hördes när du navigerade bland olika kontroller på webbsidor.
 • Som standard kommer JAWS inte längre att säga "Alt SKIFT F10 för att justera autokorrigering" när du förflyttar dig till något som tidigare autokorrigerades i Word och Outlook.
 • JAWS och Fusion kommer inte längre att samla ihop och meddela antalet objekt, felstavningar, grammatikfel osv när ett dokument öppnas i Word. Detta kommer att göra att dokument laddas mycket snabbare, inklusive väldigt stora dokument som innehåller många av dessa. Du kan alltid trycka INSERT+F1 för en översikt över vad dokumentet innehåller.
 • Förbättrad respons vid stängning av Word efter att ett dokument har sparats.
 • Alternativet för upptäckt av autokorrigering, som tidigare endast var tillgängligt i Snabbinställningarna för Word, kan nu också ändras i Snabbinställningarna för Outlook (INSERT+V).
 • Tryckning av INSERT+W när fokus är i PowerPoint visar nu en lista med användbara PowerPoint-kommandon.
 • I Google Docs meddelar JAWS nu den för närvarande valda menyn när du aktiverar en meny eller använder PIL VÄNSTER och HÖGER för att förflytta dig mellan menyer. Om ett dokument dessutom innehåller listor så indikerar JAWS nu listobjektmarkeringar såsom "1, 2, 3".

 

Förbättrad JAWS- och Fusion-installation för flerspråkiga datorer och program

När du utför en fullständig installation av JAWS eller Fusion 2020 på datorer som erbjuder flera språk för Windows, eller specifika program som Office, så har du nu möjligheten att installera ytterligare JAWS-språk för att matcha de tillgängliga operativsystems- eller programspråken. Detta gör det mera praktiskt för organisationer och andra grupper som använder flerspråkiga system eftersom de lätt kan byta språket för JAWS användargränssnitt så att det matchar det aktuella operativsystemsspråket utan att behöva avinstallera och installera en annan version av JAWS.

I huvudfönstret i installationsprogrammet, välj knappen Alternativ för att visa en lista med JAWS-språk som är tillgängliga för installation. Använd MELLANSLAG för att markera språken som du vill installera och välj sedan OK för att fortsätta. När JAWS är installerat, använd menyn Språk i JAWS-programfönstret för att växla mellan språken. Innan du byter JAWS-språket, försäkra dig om att du har ställt in Windows på att använda det matchande språket. I annat fall kanske inte JAWS-kommandon och andra funktioner fungerar som förväntat.

Observera: Detta rekommenderas inte för användare som bara vill läsa webbsidor eller dokument på ett andra språk. För dessa användare behöver du endast installera ytterligare röster för det språket och låta JAWS eller Fusion växla automatiskt. Att ändra språket för JAWS användargränssnitt till ett annat språk än det som operativsystemet använder kommer att skapa problem när du försöker navigera och arbeta med program på det primära språket.
 

Enhancements in JAWS and Fusion 2020 (December 2020)

For JAWS and Fusion, the following changes have been made:

 • Fixed a long-standing issue in File Explorer where JAWS would often not announce the correct number of files in the current folder. 
 • JAWS now properly reads as expected in Skype when moving focus back to the app without the need to first press ALT and ESC.
 • When launching the Skype app included in Windows 10, JAWS now loads the correct settings files.
 • While in a Zoom meeting, you can now press CTRL+SHIFT+T to find out who is currently talking. Zoom recently added this option with CTRL+2 but we were previously using it for a JAWS feature.
 • Removed the announcement of Tutor Messages in Microsoft Office Ribbons as they were very verbose when attempting to navigate.
 • Resolved an issue when selecting all text (CTRL+A) in a large Word document. This action would cause JAWS to hang for several seconds.
 • Addressed an issue in Word documents where JAWS was not announcing indentation increments when pressing TAB.
 • Resolved an issue in Excel where JAWS was not reading the selected item in various combo boxes in the Font dialog box. 
 • Resolved an issue where JAWS was not reading the Auto Complete options in the Chrome Address bar. 
 • Addressed an issue where same page links were not always working as expected in Chrome or Edge Chromium. 
 • Added five new Japanese voices to the Add/Remove Voices utility, which allows you to sample and download Vocalizer Expressive 2 voices for use with JAWS, ZoomText, and Fusion. 
 • Resolved an issue with navigating to the configuration editor in Thunderbird Email when running JAWS or Fusion. 
 • Addressed reports of JAWS performance issues encountered after accessing the Start menu multiple times. 
 • Updated braille drivers provided by Papenmeire.
   

Enhancements in JAWS 2020.2008.24 (August 2020)


The following is a list of improvements made between the June 2020 release and the August 2020 update.

 • Once you have installed this August 2020 update, the English language versions will now include notification of official releases of new versions such as the 2021 release coming out later this year. When you check for updates using the English versions of JAWS, ZoomText, and Fusion, major updates will now also appear in the list once they are released. If your license is authorized to run the new version, the update can be installed. Otherwise, the update is shown along with a message stating that a license renewal is required for use of this new version to work in other than 40 minute mode.
 • Resolved an issue reading Tables in Microsoft Word 365 where JAWS was reporting "table" at the beginning of each row as you navigated by line.
 • Resolved an issue with navigating tables in Chrome reported by Google where cells containing the ColSpan (column span) attribute were causing issues when navigating by cell.
 • Resolved an issue in Microsoft Word where text that was previously hidden and then unhidden, was not being read using speech.
 • In Chrome and Edge, resolved an issue where selecting text from Right to Left was very sluggish in edit controls.
 • Resolved an issue where HTML controls that started with punctuation were not reading as expected.
 • Resolved an issue in Internet Explorer reported by SSA where JAWS was not honoring the language tags in ARIA live regions.
 • Updated the Help Topic for Microsoft Edge to reflect support based on the latest Edge Chromium browser.
 • Resolved an issue where JAWS was overly verbose when tabbing to a Video Player on web pages in Chrome and Firefox.
 • Resolved a reported issue where Mouse Echo in Excel was too verbose, especially when moving the mouse across empty cells. These improvements make mouse navigation with Fusion much better.
 • When using Google Docs with Chrome, resolved an issue reported by Google where pressing the ALT key to access the Docs menu would sometimes unexpectedly open the Chrome menu instead.
 • Posted a TSN on the support pages for JAWS and Fusion customers using the latest version of Skype from Microsoft. A problem has been introduced with this update which causes our software to stop reading correctly. The work around is to activate the menu with the ALT key, and then press ESC to leave the menu and return to Skype. The issue has been reported to Microsoft and we anticipate it will be resolved in the near future.
 • Resolved reported issues in Google Sheets where accurate column or row headings were not always being reported as expected while navigating.
 • Resolved a reported issue in Libre Office where JAWS and Fusion would fail to read every other line after opening a document that was previously edited and saved.
 • Resolved issues reading prior messages in Zoom meetings and webinars using the JAWS commands, CTRL+1 through 0.
 • Updated scripts and Help files provided by Corel Corp with changes to improve support for WordPerfect.
 • Resolved problems where JAWS Personalized Web settings, accessed in Quick Settings (INSERT+V), were not saving and loading correctly. Personalized Web Settings allow you to customize JAWS settings for a particular website. For example, if you have a particular page where you do not want JAWS to Automatically read, you can make that change apply only for the specific domain rather than global.
 • Added updated Braille display drivers tested and provided by Humanware to support new Braille devices shipping as of August 2020.
 • Resolved an issue where JAWS was not reading the ALT Text for Graphics in both Chrome and Edge. Previously, JAWS was reading the Title.
 • In Chrome and Edge, JAWS now relies on the "layout-guess" attribute to determine when a table is a layout or data table. Previously, JAWS could make mistakes when the browser's zoom level was very high, such as 200%.
 • Resolved a reported issue in Outlook where pressing CTRL+E to access the Search option on the ribbon, would not work as expected when the JAWS Virtual Ribbons were enabled.
 • Resolved an issue in Word 365 where JAWS would announce "misspelled" on each character instead of when you first encounter the misspelling when JAWS is configured to detect spelling errors as you navigate.
 • Resolved an issue where navigating to www.kmiz.com  using Chrome was causing a hang in JAWS as it was attempting to process this site.
 • Resolved an issue with the new Braille Viewer where "Computer Braille" was being announced under certain circumstances when navigating in Outlook.
 • Added a Topic to the Help System to include all Layered Keystrokes. Previously, only the Table Layer commands were included.
 • Added 8 Dot Braille Translation Table for Dutch.
   

Enhancements in JAWS 2020.2006.12 (June 2020)
 

The following is a list of improvements made between the April 2020 release and the June 2020 update.
 

Updated Braille and Text Viewers

For many years, the JAWS Braille Viewer has been a very helpful tool for visually displaying on screen, the textual representation of exactly what JAWS is outputting on a refreshable braille display. This is very useful for sighted instructors, script writers, and testers who do not read braille or have limited or no access to an actual braille device. The Braille Viewer represents the number of cells on the currently connected braille display. For example, if a Focus 80 or Focus 14 is connected, you will see 80 or 14 cells on the screen. If a physical display is not in use, the Braille Viewer will represent a 40 cell display including status cells.
In JAWS and Fusion 2020, we have made several much needed updates including improved support for displaying contracted braille, the ability to show braille text as well as the actual braille dot patterns, and a visual connection so a sighted person can see which dot patterns are used to represent characters and words. We have also added Layered keystrokes to simulate display panning which will really benefit sighted script writers.
To activate the Braille Viewer, navigate to the Utilities menu in the JAWS main window, open the Braille and Text Viewer submenu, and select Enable Braille Viewer. You can also now press the new layered command INSERT+SPACEBAR, followed by V, and then B to toggle the Braille Viewer on or off. The following braille navigation commands are also available after pressing INSERT+SPACEBAR, V:
 

 • Pan left: LEFT ARROW
 • Pan right: RIGHT ARROW
 • Prior line: UP ARROW
 • Next line: DOWN ARROW


The popular Text Viewer utility has also been brought over to JAWS and Fusion. This will be a welcome addition especially for those who previously used MAGic.
The Text Viewer displays a continuous line of text across the top or bottom of your screen. It provides clarity and ease of reading by allowing you to work in a live application while referencing normalized text in the Text Viewer window. You control the text formatting (font styles and colors) that displays in the window so that it is easier for you to read documents, e-mails, Web pages, and more. This is very useful when you encounter text that is difficult to read because of its formatting, varying sized text, and contrasting colors used in the application.
The text shown in the Text Viewer window follows your navigation within Windows. For example, if the cursor is moved, the text at the cursor position displays in the Text Viewer window. Likewise, if you navigate with the mouse, the text that comes in contact with the mouse displays in the Text Viewer window. When used in Fusion, Text Viewer eliminates the need to adjust the magnification level of the screen when trying to follow along with what Fusion is reading. This is especially helpful when reading with Say All (INSERT+DOWN ARROW).


To activate the Text Viewer, go to the Utilities menu in the JAWS main window, open the Braille and Text Viewer submenu, and select Enable Text Viewer. You can also press the new layered command INSERT+SPACEBAR, followed by V, and then T to toggle the Text Viewer on or off. The Text Viewer also provides easy right and left line panning keystrokes. After pressing INSERT+SPACEBAR, V to enter the Braille and Text Viewer layer, press CTRL+RIGHT ARROW or CTRL+LEFT ARROW.
 

The Braille Viewer/Text Viewer is a visual only option and the PC focus does not move to this window. Once activated, it will automatically start whenever JAWS or Fusion is restarted. The Braille and Text Viewer window resizes your application windows to avoid covering anything someone may need to work with, and when closed, the windows go back to full screen. You can place the windows on the top or bottom of the screen as well as customize the font, point size, and the background and foreground colors for displayed text. The Braille and Text Viewer even works in a multiple monitor setup. To configure these options, go to the Utilities menu in the JAWS main window, open the Braille and Text Viewer submenu, and select Settings.


Note: Fusion must be running in Full Window Mode in order to use the Braille and Text Viewer. If a user switches to Lens or Split View while the Braille or Text viewer is active, it will be suspended until you return to Full Window magnification.
 

New Option to Keep Wireless Speakers and Sound Cards from Clipping Speech When JAWS or Fusion Begins Speaking

Many modern Bluetooth headphones and speakers as well as some onboard sound cards shut down when no audio is received in order to conserve battery. JAWS now includes a new option, which when enabled, keeps these devices awake by constantly playing silence. You will not hear anything, but your device will remain active, resulting in more consistent speech. To enable this feature, open Settings Center (INSERT+6) on the number row, press CTRL+SHIFT+D to load the default settings, and search for "Avoid speech cut off when using Bluetooth headphones or some sound cards."
Note: The battery of your headphones/speakers could drain faster if you choose to turn on this feature. This option is also not available if the Audio Ducking feature is enabled which lowers the audio volume of programs while JAWS speaks.
 

Other Changes

 • When connecting to a remote computer using remote access software (Remote Desktop, Citrix, VMware Horizon, or Amazon WorkSpaces), JAWS and Fusion can now get its remote authorization from a license installed locally on the remote computer if it is running a work station operating system like Windows 10 Professional. For example, you have a JAWS Professional license with remote access authorization on a Windows 10 computer at your office which you sometimes connect to from home using Remote Desktop, but you only have a Home Annual license with no remote authorization on your personal computer. When you establish a remote connection between your home and work computers, as long as you are running the June 2020 release or later of your Freedom Scientific software, JAWS will use the license on your work computer to enable the remote access flag.
  If connecting to a remote computer running a server operating system like Windows Server 2019 which supports multiple user connection, JAWS and Fusion will continue to only use the license on the client or a Freedom Scientific network license server for authorization.
 • To address reported issues with removing ILM timed licenses, new options have been added to the License sub menu located in the JAWS Help menu. Select Remove current activation to remove the currently active ILM license or select Remove all products activation to remove all ILM licenses for JAWS, Fusion, and ZoomText from the system. If you perform a full install of the June 2020 update or later, a new Remove all products ILM activation shortcut is also added to the Utilities folder.
 • Beginning with the June 2020 release, if you perform a clean install, the option to send anonymous usage data as you use JAWS and Fusion is now enabled by default. If you install as an update, you will be asked if you want to turn this feature on if it is not already enabled. Having this feature on is necesary to use certain features such as Picture Smart. See our Anonymous Data Collection Polocy for more information about what we collect.
 • When installing JAWS, ZoomText, or Fusion, there is now a link to view the End User License Agreement on the Freedom Scientific website.
 • In Excel, resolved a customer reported issue where JAWS was not reading as expected in the Sort By combo box.
 • Removed the Stock Quotes Research It lookup source as this information could no longer be retrieved due to significant changes to the NASDAQ website.
 • Pressing ENTER no longer turns off Forms Mode in edit fields. Forms Mode now only deactivates when focus moves away from an edit field when using Auto or Semi-Auto or when you press ESC or the PC Cursor command (NUM PAD PLUS or CAPS LOCK+SEMICOLON).
 • The option to have JAWS and Fusion announce nesting levels for list items in web-based editors like Google Docs is now enabled by default to be consistent with Microsoft Word. If you do not want to hear this information when reading bulleted or numbered lists, open Quick Settings (INSERT+V) and turn off List Nesting Level Announcement.
 • Improved JAWS indication of ARIA group names for check boxes and list items.
 • Resolved an issue using JAWS with the about:config page in Firefox which allows you to configure advanced preferences or experimental features.
 • Addressed an issue where button labels were being announced twice when using INSERT+B to read the contents of some dialog boxes.
 • Addressed a reported issue where JAWS was not announcing indentation in the Visual Studio Code application.
 • Added a new JAWS dictionary entry for TPGi.

Enhancements for Fusion 2020.2003.5 and JAWS 2020.2003.13 (March 2020)

The following is a list of improvements made between the February 2020 release and the March 2020 update.

 • In Office 365 and 2019, JAWS and Fusion now properly announce column and row titles for tables in Word documents when navigating using JAWS table reading keystrokes (ALT+CTRL+ARROW keys). For users who prefer to turn off reading of titles while navigating tables for the current document or for all documents, these options can be configured through JAWS Quick Settings (INSERT+V) by searching for "table" or "title."
 • If the view in Outlook 365 or 2019 is set to show messages by date, JAWS and Fusion will now indicate using both speech and Braille the date change when you move from one day to the next in messages lists. For example, as you navigate a list of messages covering multiple days, when you move to the first message in the new date group, you will hear announcements such as "today," "yesterday," "last week," or "two weeks ago."
 • In Microsoft Teams, addressed an issue where JAWS was not always reading as expected when navigating between messages in a conversation thread.
 • Resolved an issue where Microsoft Teams would stop responding for several seconds when CTRL+BACKSPACE was pressed to delete a word in a chat edit field.
 • Added a new Language Processing group, located under Text Processing in Settings Center. This group now contains the options for configuring language detection which allows JAWS and Fusion to automatically switch to the appropriate synthesizer language when encountering text in documents and web pages in different languages.
 • In response to customer feedback, the keystroke to display the text of the current control in the JAWS Virtual Viewer so it can be selected and copied has been changed to INSERT+SHIFT+V. In Microsoft Teams, this command will also virtualize the currently selected item in a list of messages in a conversation.
 • The PC Cursor is now active by default in the Weather, News, and Windows Store applications. Since this cursor now works much better in these apps, it is no longer necessary to use the Touch Cursor.
 • JAWS now indicates when text on a web page is marked as deleted or inserted.
 • Addressed issues with JAWS and Fusion not always reporting the correct information when navigating tables in Chrome and Edge Chromium.
 • When using the ARROW keys or Navigation Quick Keys to move between controls on web pages like check boxes, resolved an issue where the visual highlight was not properly tracking the location of the Virtual Cursor.
 • Addressed an issue where pressing Navigation Quick Key G to move to graphics on web pages was not working as expected in both the Chrome and Edge Chromium browsers.
 • Addressed a customer reported issue with JAWS not identifying edit fields on certain websites in Chrome.
 • If Contracted Braille input is enabled and you select all text in a document using CTRL+A, resolved an issue where using the Braille command LEFT SHIFT+D (DOTS 1-4-5) was not deleting the selected text as expected.
 • Removed extra blank lines that were appearing in the JAWS Virtual Viewer when using WINDOWS Key+SEMICOLON to display comments in Word documents.
 • Resolved a customer reported issue where attempting to use voice aliases to indicate attributes such as bolded text were not working when using Vocalizer Expressive.
 • Resolved an issue where the emoji for a red heart was being incorrectly spoken as a black heart.
 • When using the Wikipedia Research It lookup source, only the link to the article is now displayed. Due to changes with the Wikipedia website, JAWS is no longer able to retrieve the synopsis.
 • You can now press INSERT+SHIFT+B in either desktop or laptop keyboard layout to obtain battery status and charging information as well as network connection status. You can also still use CAPS LOCK+SHIFT+B in the laptop keyboard layout to read this info.
 • Added a new dictionary entry for "endnote" that is specific to the Eloquence synthesizer to improve this announcement for Fusion users. Other synthesizers like SAPI5 and Vocalizer Expressive already speak this correctly.
 • Resolved a long-standing issue where configuring individual punctuation settings for a voice profile using the Voice Adjustment dialog box was not working properly. For instance, if you set the punctuation level to None for the PC Cursor voice, but leave it set to Most for the JAWS Cursor, Keyboard, and Tutor and Message voices, JAWS should now use the correct punctuation setting depending on the active voice.
 • Updated the JAWS Hot Key Help (INSERT+H) for Skype to remove references to the Back button that existed in prior Skype versions and is now no longer available.

Enhancements in JAWS 2020.2004.66 (April 2020)


The following is a list of improvements made between the March 2020 release and the April 2020 update.
 

Announce Group Changes in Outlook 365 Message Lists
JAWS can now indicate group changes, such as dates or conversations, as you navigate through message lists. For example, if your Outlook view settings are set to show messages by date and you are navigating a folder containing messages covering multiple days, when you move to the first message in the new date group, you will hear announcements such as "today," "yesterday," "last week," or "two weeks ago." To turn on this feature, open Quick Settings (INSERT+V) while in Outlook and select the Announce Group Change in Lists check box.
New Focus Braille Display Commands for Adjusting Speech Rate
You can now use the following controls on the Focus braille display to adjust the speech rate.

 • Temporarily increase speech rate: LEFT or RIGHT SHIFT+RIGHT SELECT CHORD
 • Temporarily decrease speech rate: LEFT or RIGHT SHIFT+LEFT SELECT CHORD
 • Permanently increase speech rate: RIGHT SELECT CHORD
 • Permanently decrease speech rate: LEFT SELECT CHORD
  Other Changes
 • If Mouse Echo is enabled and you move over text with the mouse, JAWS or Fusion now only reads the current line as expected instead of reading everything on the screen.
 • Book nine of the JAWS Basic Training, Surf's Up, Surfing the Internet with JAWS, an Introduction, has been updated to include links to go directly to the Surf's Up web pages. To get the latest book, select Training from the JAWS Help menu to open the Training Table of Contents in FSReader, select the link to open book nine, and then press ENTER when prompted to install the updated book.
 • Added a new Quick Settings (INSERT+V) option called List Nesting Level Announcement which is available in Chrome and Edge Chromiun. Use this option to toggle the announcement of nesting levels for list items in edit fields on web pages like Google Docs.
 • In Microsoft Teams, when you press CTRL+PERIOD to display Teams hot keys, the Virtual Cursor is now active so you can review the keystrokes as if you were on a web page.
 • Added updated braille drivers from Humanware containing performance improvements when using their line of displays with JAWS and Fusion.
   

Enhancements for Fusion 2020.2001.31 and JAWS 2020.2001.70 (February 2020)

 • Added a new JAWS Settings Center option called "Skip Blank Lines While Navigating" which is on by default when reading web pages and PDF documents. This feature helps make reading more efficient as JAWS and Fusion ignores blank lines as you navigate using UP and DOWN ARROW. For those who prefer to hear blank lines while navigating, open Settings Center (INSERT+6) and clear this check box. You can find this new option in the Web / HTML / PDF group under Reading.
 • Changed the Highlight Tracking used in JAWS when navigating web pages or PDF documents with the Virtual Cursor from a Green Block to a Red Box to match ZoomText and Fusion. To further customize the settings used for visually highlighting text as you navigate, open Settings Center and expand the Visual Tracking group.
 • Addressed issues using JAWS and Fusion with the new Microsoft Edge Chromium Browser released in January 2020. Notable fixes include reviewing text in Edit Controls and the Address Bar as well as a possible loss of speech and braille output.
 • When reading comments in Word documents, JAWS now also reads any reply comments. For instance, if you are focused on a comment that contains a reply, pressing ALT+SHIFT+APOSTROPHE now reads both the original comment followed by the reply.
 • When using Say All (INSERT+DOWN ARROW) to read a book in the Kindle for PC application, resolved a customer reported issue where JAWS or Fusion would repeat the last line after reaching the end.
 • Added a new Quick Settings option called "Blank Cell Announcement" for JAWS and Fusion that is available when using Excel. By default, when you encounter empty cells as you navigate spreadsheets, you hear "blank" followed by the cell coordinates. Turn off this option if you only want to hear the coordinates of empty cells, making speech less verbose as you navigate.
 • Removed the "Microsoft Edge Browser Support" option from JAWS Settings Center as it is no longer needed. This control was required in order to use the original Edge browser that is being removed from Windows 10 by Microsoft and replaced by the new Chromium version of Edge released in January 2020.
 • Added the ability for JAWS and Fusion to properly recognize and report both Column Span and Row Span info in HTML tables where information might span over two or more cells.
 • For JAWS installations licensed using one of the new portal licenses that is tied to an email address, the status line of the JAWS window now only displays the expiration date for the license. The About dialog box will display additional license information including the users email Address, expiration date, and the serial number.
 • Addressed an issue where typing contracted braille very quickly using a braille keyboard would sometimes cause text to appear in gibberish. This was observed primarily when typing in Office applications and when exporting text from the Scratchpad on Focus braille displays into an open Office document.
 • Resolved a long standing issue where attempting to select and delete multiple words in a row using a braille keyboard was not working as expected in Word and Outlook.
 • When typing in a Word document using contracted braille, resolved an issue where immediately backspacing over a word and typing a replacement word would result in duplicate text on the current line.
 • Added support for three African Languages (Sotho, Xhosa, and Zulu) when using Convenient OCR in JAWS and Fusion.
 • Resolved a reported issue with tree views in Eclipse not reading as expected using speech. Braille support for these controls will be addressed in a future update.
 • All JAWS Flexible Web Rules created for one Chromium-based browser will now apply to other browsers that also uses Chromium. For example, if you create a Flexible Web Rule in Chrome, it will also apply for the new Microsoft Edge Chromium browser.
 • Resolved an issue where FSReader would become unresponsive when opening a very large DAISY book.
 • Added a function for web application scripts that helps JAWS ignore the role="application" attribute when a web author has used it incorrectly. This was reported by ONCE in Spain and was related to SAP web-based applications.
 • Resolved a reported issue from ONCE in Spain where opening very large messages in Outlook 365 with lots of nested levels was causing JAWS and Outlook to stop responding.
 • Added Color Settings options to the View menu in the Script Manager to help users who have issues viewing certain colors, for instance, red/green color blindness.
   

Senast uppdaterat 4 Februari 2020

 

Se alla nyheter »

Alla rättigheter reserverade Insyn Scandinavia AB © 2024
Cookies | Sidkarta | Webb: Precis i Yodo